Zvolte si oblast:

Děti dětí bez násilí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuDěti dětí bez násilí
Číslo projektuLP-HRMGSC-005
Realizátor projektu

    Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z.s.

Partner projektu z ČR

SocioFactor s.r.o.

Status

Předpokládaná doba realizace: 1. 1. 2023 - 31. 3. 2024

Další informace

Webová stránka realizátora:

 

Cílové skupiny:

laická a odborná veřejnost, konkrétně:

  • Členové tří generací: děti, rodiče a prarodiče
  • Sociální pracovníci a pracovníci dalších služeb (multidisciplninární týmy, spolupráce)
Celkové způsobilé výdaje projektu

5 202 755 Kč

Schválený grant

5 202 755 Kč (100 %)

Shrnutí projektu

Projekt se zaměřuje na podporu prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Cílí na jev, který je obrovským problémem - domácí násilí se totiž v rámci rodin přenáší mezi generacemi v čase.

Projekt chce na doposud přehlížený fakt nejen upozornit a popsat ho, ale má ambici na základě poznání (dat) nežádoucí přenos zastavit. Podle předvýzkumu mezi sociálními pracovníky je přenos násilí zaznamenán u čtyř pětin řešených případů, což je alarmující. Sociální práce má malé možnosti, jak přenosu zabránit. Řeší jen jeho důsledky. 

Projekt zamezí přenosu násilí na budoucí generaci a posílí celkovou odolnost rodin vůči přenosu násilí napříč generacemi. Vyřeší se tím řada problémů, s nimiž se potýkají děti, rodiče i prarodiče. Bude přínosem pro generace zasažené násilím, ale odlehčí i sociálním službám. Předejde přenosu v čase, čímž sníží finanční a jiné náklady.

Projekt se skládá ze dvou logických a provázaných částí:

  1. Nejdříve vytváří poznání o mezigeneračním přenosu a následně ho hodlá přerušit. Klíčovou aktivitu představuje sociologický výzkum, který bude proveden v rodinách. Popíše průběh mezigeneračního přenosu násilí a pojmenuje jeho příčiny. Provedení výzkumu přesahuje možnosti žadatele, proto byla přizvána výzkumná organizace z ČR, která bude garantovat kvalitu a věrohodnost výsledků. Výzkum poskytne podklady pro osvětovou kampaň. 
  2. Další aktivity jsou osvětové – kampaň, workshopy a kurzy, které osloví veřejnost. Vychází z toho, že přenos násilí je způsoben přebíráním vzorů, sociálním tlakem okolí a především silnými stereotypy tradovanými v rodinách. Proto se osvětové aktivity zaměří právě na jejich potírání. Osvětová kampaň naruší přenos násilí v různých typech rodin a celkově posílí jejich odolnost. Tím, že zacílí na příčiny, bude účinná. Dopady osvětových aktivit budou ověřeny (evaluovány). Osvětovou kampaň zajistí vybraná agentura se schopností cílit na určité typy publika.