Zvolte si oblast:

Rozvoj Platformy pro pomoc obětem sexuálního násilí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 6. 3. 2024
  • Doplněna fotogalerie, odkazy, přílohy

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuRozvoj Platformy pro pomoc obětem sexuálního násilí
Číslo projektuLP-HRMGSB-010
Realizátor projektu

    proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s.

Partner projektu z ČR

MindBridge Consulting a.s.

Status

Předpokládaná doba realizace: 11/2022 - 4/2024

Další informace

Cílové skupiny:

  • oběti domácího/genderově podmíněného násilí
  • členové Platformy, ostatní pdborníci relevantních oborů systému pomoci

Webová stránka:

Sociální sítě:

Výstupy projektu:

Celkové způsobilé výdaje projektu

4 112 797 Kč

Schválený grant

4 112 797 Kč (100 %)

Popis projektu:

Systém pomoci obětem sexuálního násilí je fragmentarizovaný, v Praze a Středočeském kraji není koordinován a jednotlivé organizace a instituce často s oběťmi jednají nevhodně: dezinterpretují jejich jednání, nechápou projevy traumatu, násilí bagatelizují. Systém pomoci tak přenáší na oběti extrémní zátěž, odrazuje je od řešení své situace a k vhodnému řešení sexuálního násilí často nedochází. 

Na tuto problémovou situaci reaguje tento projekt, jehož cílem je přispět k efektivnímu nastavení mezioborové spolupráce v oblasti pomoci obětem sexuálního násilí, a to posílením kapacit existující Platformy pro pomoc obětem sexuálního násilí a přenosem zkušeností z této Platformy do širšího systému pomoci. 

To bude zajištěno prostřednictvím 
-    rozšíření datové základny; 
-    vzdělávání a rozvoje kompetencí odborníků; 
-    metodického ukotvení Platformy
-    informování o mezioborové spolupráci a přenosu know-how

Díky analýze dlouhodobých dopadů sexuálního násilí, realizaci odborných školení a tvorbě materiálů pro členy Platformy a další odborníky dojde ke zvyšování jejich odbornosti a kompetencí a vytvoření široké datové a informační základny. Metodické ukotvení Platformy umožní její efektivní fungování a posilování kontaktu mezi jednotlivými účastníky Platformy, díky čemuž dojde k jejich lepší spolupráci, provázanosti a komplexnějšímu řešení jednotlivých případů sexuálního násilí. 

Pracovnice proFem prohloubí díky projektu své kompetence na poli mezioborové spolupráce i v dalších oblastech. Obětem sexuálního násilí projekt pomůže zlepšit jejich postavení a naplňování jejich práv, neboť přispěje k zefektivnění systému pomoci.

Dokumenty ke stažení