Zvolte si oblast:

Rodina učí rodinu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 2. 5. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Plzeňský kraj
Název programuLidská práva
Název projektuRodina učí rodinu
Číslo projektuLP-HROVA2-026
Realizátor projektu

Blízký soused, z.s.

Partner projektu z donorského státu

Skyhøyt live scene (Norsko)

Partner projektu z ČR

22. základní škola Plzeň

Status

Předpokládaná doba realizace: 15. 1. 2022–30. 4. 2024

Další informace

Cílová skupina:

Lidé ohrožení chudobou/v chudobě
Děti a mládež (0–17 let)
Romové

Sociální sítě: https://www.facebook.com/RodinaUciRodinu

Celkové způsobilé výdaje projektu

6 617 520 Kč

Schválený grant

6 617 520 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je zlepšit studijní výsledky romských studentů v Plzni a okolí, pomoci studentům s výběrem, přijetím i studiem na střední škole, zlepšit komunikaci mezi rodiči a školami v Plzni a podpořit vzájemné porozumění a respekt mezi romskou a majoritní společností.

V rámci tohoto projektu bude organizace příjemce poskytovat doučování a studijní podporu. Předškolním dětem nabídne kroužek zaměřený na získání klíčových dovedností pro úspěšný start ve školním prostředí. Pro studenty zařadí individuální i skupinové doučování, přípravu na přijímací zkoušky a konzultace v oblasti vzdělávání s nimi i s jejich rodiči.

Děti bude dále motivovat k všestrannému rozvoji a vzdělávání pomocí volnočasových aktivit, jako jsou pravidelné zájmové kroužky v klubovně, jednorázové výlety do přírody, kulturní a sportovní akce. Cílem těchto aktivit je nabídnout dětem kvalitní program, při kterém dostanou možnost rozvíjet své talenty a vyzkouší si, že vzdělávání může být zábavné a má smysl.

Součástí aktivit projektu budou i semináře pro pedagogy, besedy se studenty, semináře s norskou partnerskou organizací a vzdělávací kurzy a aktivity pro zaměstnance organizace.