Zvolte si oblast:

Prevence GPN v pracovním prostředí veřejných VVI institucí a univerzit v ČR

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuPrevence GPN v pracovním prostředí veřejných VVI institucí a univerzit v ČR
Číslo projektuLP-HRMGSC-007
Realizátor projektu

Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Partner projektu z ČR
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
Status

Předpokládaná doba realizace: 10/2022 - 4/2024

Další informace

Cílové skupiny:

  • Oběti domácího/genderově podmíněného násilí
  • Studenti (jakýkoli věk)
  • Výzkumní pracovníci/vědci
  • Ostatní menšiny

Webové stránky:

Celkové způsobilé výdaje projektu

2 341 816 Kč

Schválený grant

2 341 816 Kč (100 %)

Popis projektu

Projekt cílí na vytvoření atraktivních, ucelených a veřejně dostupných školicích-osvětových balíčků šitých na míru českým veřejným akademickým a výzkumným institucím k tématu prevence a potírání genderových stereotypů, sexismu a hlavních příčin genderově podmíněného násilí na pracovišti.

Ačkoliv se politiky EU mapováním prevalence genderově podmíněného násilí (GPN) a jeho prevenci věnují již delší dobu, situace ve vědě a výzkumu v ČR tomu neodpovídá. Mnohé univerzity a výzkumné instituce stojí na začátku práce s touto problematikou a musí začít urgentně s prevencí a ošetřováním GPN a sexuálního obtěžování pracovat. V tuto chvíli má málokterá česká akademická instituce na práci s genderově podmíněným násilím nástroje, informace a proškolený personál. Kromě započetí práce na systémovém ošetření těchto případů musí instituce zajistit primárně osvětu o tomto tématu u svých studujících a u zaměstnaných osob.

Zaměřením projektu proto je: 

  • Vytvoření školicího balíčku k tématům prevence GPN u osob zaměstnaných veřejnými akademickými a výzkumnými institucemi v ČR. Balíček bude souborem krátkých výukových videí a informačních materiálů k tématům spojeným s GPN a bude obsahovat i samotestovací nástroje pro ověření nabytých znalostí. Podpoří se tím schopnost osob zaměstnaných v těchto institucích diskriminační chování na základě genderu a dalších intersekcionálních kategorií v práci rozeznat, pojmenovat a vědět, jak se zachovat v případě, že mu budou čelit nebo budou jeho svědky a svědkyněmi.
  • V dalším školicím balíčku videí, prezentací a testů se projekt zaměří na školení osob, které působí ve výběrových a hodnotících komisích těchto institucí, v tématice GPN. Tím bude podpořena prevence diskriminačního chování i u osob v rozhodovacích a řídících funkcích. Balíčky budou následně pilotovány a evaluovány jednou univerzitou a jedním výzkumným ústavem v ČR. 
  • Skrze tuto pilotáž projekt zmapuje i motivaci osob pro zájem o témata spojená s genderovou rovností. Díky tomu budou školicí balíčky provázeny i návodem k efektivní distribuci na institucích. Na základě zmapování a zpětné vazby k formální a obsahové stránce budou balíčky upraveny tak, aby skutečně odpovídaly potřebám VVI veřejných institucí. V průběhu realizace projektu budou školicí balíčky šířeny mezi studenty partnerských organizací a o vzdělávacích výstupech projektu budou informovány relevantní vzdělávací a výzkumné instituce. 

Školicí balíčky po skončení projektu umožní personálním oddělením dalších vědeckých institucí v ČR uceleně a kvalitně informovat o GPN a sexuálním obtěžování v pracovním prostředí osoby zaměstnané v jejich institucích.