Zvolte si oblast:

Platforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 30. 9. 2022
  • Aktualizace informací
  • Úprava textu

Projekt
Kraj Plzeňský kraj
Název programuLidská práva
Název projektuPlatforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji
Číslo projektuLP-HROVA1A-003
Realizátor projektu

Centrum pro komunitní práci

Partner projektu z ČR
  • ARA ART
  • Plzeňský kraj
  • Společnost Tady a Teď
  • Statutární město Plzeň
  • Centrum pro média, ekologii a demokracii
Status

Předpokládaná doba realizace: 10/2021 – 04/2024

Další informace

Cílová skupina: Romové, Lidé ohrožení chudobou, organizace občanské společnosti

Webové stránky: https://www.platforma-plzen.cz/

Celkové způsobilé výdaje projektu

3 765 237 Kč

Schválený grant

3 765 237 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Mezi největší problémy romského etnika v Plzeňském kraji patří nízká dostupnost bydlení. Tržní ceny při koupi bytu i v oblasti nájemního bydlení jsou vysoké a z toho důvodu prakticky nedostupné pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. Nejen na tyto problémy projekt reaguje vytvořením Platformy pro sociální inkluzi Romů v Plzeňském kraji.

Hlavním cílem projektu je podpora posilování identity a postavení Romů v Plzeňském kraji a vytvoření nástrojů k jejich efektivní integraci. Jedním z hlavních nástrojů je vznik Platformy pro sociální inkluzi, jejíž činnost se bude soustředit i na zajištění bydlení, jako základního předpokladu integrace a řešení dalších sociálních problémů souvisejících s absencí standardního bydlení, přičemž zmapování tohoto přístupu umožní jeho zavedení i v dalších regionech.

Nedílnou součástí aktivit projektu je i realizace vzdělávací akcí pro zástupce veřejné správy, vzdělávacích institucí a poskytovatelů sociálních a návazných služeb působících v oblasti integrace Romů. Součástí klíčových aktivit bude i iniciace vzniku Rady plzeňských Romů, jako formálního uskupení zástupců všech nejdůležitějších plzeňských romských velkorodin, které bude nástrojem pro formulaci a řešení problémů pociťovaných celou romskou komunitou.

Funkční sestavení a provázanost jednotlivých aktivit bude vhodným nástrojem k posilování aktivizace Romů na místní a regionální úrovni a přispěje k budování romské občanské společnosti. Díky projektu tak bude dosaženo zvýšení vědomostí o životě Romů v návaznosti na jejich historii a sociokulturní specifika, což přispěje k lepšímu pochopení postavení romské menšiny v kontextu existence společnosti, ale i k posílení kompetencí zástupců organizací a institucí při práci s Romy.