Zvolte si oblast:

JSNS - Vzdělávání o lidských právech prostřednictvím audiovizuálních materiálů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 20. 4. 2022
  • Aktualizace informací (web, odkaz na fotogalerii)

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuJSNS - Vzdělávání o lidských právech prostřednictvím audiovizuálních materiálů
Číslo projektuLP-HRMGSA-046
Realizátor projektu

Člověk v tísni

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 01/2022 – 01/2024

Další informace

Cílová skupina: Veřejnost, mladí dospělí (18-29 let), studenti (jakýkoli věk)

Webové stánky:

https://www.jsns.cz/projekty/lidska-prava
Fotogalerie z úvodního setkání: https://www.jsns.cz/o-jsns/fotogalerie/1196761-setkani-vyucujicich-a-clenu-tymu-jsns-v-praze 

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 253 629 Kč

Schválený grant

5 253 629 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Hlavním cílem projektu je přispět k odstraňování předsudků, rasové a národnostní nesnášenlivosti, genderových stereotypů a homofobie u dnešní dospívající generace a posílení aktivní účasti mladých lidí na ochraně lidských práv, demokratických hodnot a multikulturalismu.

Projekt se zaměří na vzdělávání v lidskoprávních tématech na základních a středních školách v celé České republice. Pomocí inovativních vzdělávacích metod jako je výuka prostřednictvím dokumentárního filmu nabídne vyučujícím jedinečnou možnost tato témata v hodinách otevřít, zapojit studenty pomocí projektových aktivit a rozvinout diskuzi.

Bude vytvořena sada vzdělávacích materiálů (určená pro pedagogické pracovníky), která se bude věnovat extremismu, rasismu, předsudkům, sociálnímu začleňování menšin, xenofobii, a vývoji v nedemokratických režimech.

Projekt přispěje k podpoře inovativních vzdělávacích přístupů v oblasti lidských práv na českých školách a posílení aktivního zapojení mladých lidí v rámci občanské angažovanosti do ochrany lidských práv.