Zvolte si oblast:

Centra pro děti v Chomutově, Jirkově, Duchcově a v Janově

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 2. 5. 2022
  • Aktualizace textu

Projekt
Kraj Ústecký kraj
Název programuLidská práva
Název projektuCentra pro děti v Chomutově, Jirkově, Duchcově a v Janově
Číslo projektuLP-HROVA2-017
Realizátor projektu

Charita Most

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

SZŠ A. Sochora
Základní škola a Mateřská škola Litvínov – Janov
Základní škola J. Pešaty
Základní umělecká škola F. L. Gassmanna

Status

Předpokládaná doba realizace: 15. 1. 2022–30. 4. 2024

Další informace

Cílová skupina:

Romové
Děti a mládež (0–17 let)
Studenti (jakýkoli věk)

Webové stránky: https://www.charita-most.cz/adresar/?s=centra-pro-deti-v-chomutove-jirkove-duchcove-a-v-janove  

Celkové způsobilé výdaje projektu

6 621 722 Kč

Schválený grant

6 621 722 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Ve třech regionech Ústeckého kraje budou uskutečněny aktivity, které zmírní či eliminují nežádoucí jevy, plynoucí ze statutu sociálně vyloučené rodiny.

Projekt poskytne romským dětem, předně ze sociálně vyloučených lokalit, podmínky pro škálu mimoškolních aktivit a podporu vzdělávání, které jsou pro ně ve stávajících socioekonomických podmínkách nedostupné.

Bude vytvořen prostor pro interkulturní dialog. Aktivity projektu jsou plánovány v obcích Chomutov a Jirkov, Duchcov, Janov u Litvínova, přičemž každá lokalita bude mít vlastní ráz provedení aktivit dle potřeb cílové skupiny, např. se bude jednat o doučování, školní přípravu, podporu při výběru sekundárního vzdělávání pro děti a mládež, příměstské a pobytové tábory a výlety, koncipované formu zážitkové pedagogiky, přípravu na vstup do mateřské školy, motivační prázdninové programy a další.

Cílem projektu je také zapojit rodiče dětí do realizovaných aktivit a rozvíjet spolupráci mezi aktéry ve výchově a vzdělávání.