Zvolte si oblast:

Zvyšování školní úspěšnosti mladých Romů ze sociálně vyloučených lokalit města Brna

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 3. 5. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Jihomoravský kraj
Název programuLidská práva
Název projektuZvyšování školní úspěšnosti mladých Romů ze sociálně vyloučených lokalit města Brna
Číslo projektuLP-HROVA2-025
Realizátor projektu

RATOLEST BRNO, z. s.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

TUKE.tv, z.s.
ZŠ A MŠ Merhautova 37, p. o.

Status

Předpokládaná doba realizace: 1. 2. 2022–31. 3. 2024

Další informace

Cílová skupina:

Studenti (jakéhokoli věku)
Romové
Děti a mládež (0–17 let)

Ostatní partneři: Keď môžem pomôžem (Slovensko)

Webové stránky: https://www.ratolest.cz/projekty/zvysovani-skolni-uspesnosti-mladych-romu-ze-socialne-vyloucenych-lokalit-mesta-brna-lp-reg-hrova2/?str=1

Celkové způsobilé výdaje projektu

3 886 240 Kč

Schválený grant

3 886 240 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je zvýšit šance mladých Romů na kvalitní vzdělání. Romské děti, žáci a studenti, posílí kompetence v klíčových oblastech vzdělání, získají podporu při zvládání školních povinností a budou rozvojově trávit volný čas.

Nízké vzdělání diskvalifikuje Romy při hledání zaměstnání a tím i ekonomické nezávislosti. Postrádají povědomí o praktických důsledcích vyššího vzdělávání. Kumulace akutních problémů snižuje zájem rodičů o úspěšnou budoucnost mladé generace. V rámci projektu bude zprostředkována podpora při přechodu z předškolního vzdělávání na ZŠ, v jejím průběhu a v přechodu na SŠ (SOÚ) s intenzivní podporou v prvním, kritickém ročníku na SŠ, poradenství pro výběr školy a uplatnění na trhu práce.

Nezbytnou součástí projektu je komunikace mezi pracovníky programu, žákem a studentem, školou, rodiči, sociálními službami a odborníky. Projekt poskytuje podporu pravidelné školní docházky dětí a žáků doprovodem a zřizuje místo koordinátora. Projekt také pomáhá pedagogickému personálu škol pochopit specifika romství a sociálního vyloučení.