Zvolte si oblast:

Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 31. 5. 2023
  • Aktualizace odkazu na web příjemce
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuVytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti
Číslo projektuLP-PDP1-001
Realizátor projektu

Výzkumný ústav práce asociálních věcí, v. v. i.

Status

Předpokládaná doba realizace: 1.1.2020 - 30.4.2024

Další informace

Cílová skupina: 

  • Rómové,
  • tvůrci integračních politik,
  • poskytovatelé sociálních služeb,
  • zástupci občanského sektoru a oblasti ochrany lidských práv.

Webové stránky: https://esd.rilsa.cz/

Výsledky 1. výběrového šetření romské populace: https://esd.rilsa.cz/vyberove-setreni/

Schválený grant

25 500 000 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Obsahem projektu je nastavení systému sběru a analýzy kvantitativních dat vypovídajících o socioekonomické situaci příslušníků romské menšiny za účelem vyhodnocování její změny v čase, a také realizace výběrového šetření v cílové populaci.

Absence dat vypovídajících o socioekonomické situaci příslušníků romské menšiny je dlouhodobý problém české integrační politiky zaměřené na romskou menšinu a důvod obtížného hodnocení naplňování jejích cílů. Potřebnost těchto dat je mj. zmíněna ve stěžejním vládním dokumentu, jenž se této problematice věnuje – Strategii romské integrace do roku 2020: „Nejpalčivějším problémem při vytváření návrhů určitých opatření je stanovení vhodných indikátorů pro měření dosaženého pokroku, jakož i stanovení kvantitativně formulovaných cílů. Tato situace je dána nedostatkem základního zmapování situace Romů v ČR v klíčových oblastech jako je zaměstnanost, vzdělání, bydlení a zdraví.“

Vzhledem k tomu, že sběr etnicky senzitivních dat je zároveň spojen s řadou etických, metodologických a legislativních omezení, stejně jako s nedostatečnou legitimitou, bylo rozhodnutí o sběru těchto dat opakovaně odkládáno. Projekt obsahuje několik aktivit, které mají pomoci tato úskalí a omezení zmírnit či překonat a najít konstruktivní východisko. Jednou z aktivit je vytvoření metodologicky korektního výběrového šetření a opakovaně bude proveden sběr zmíněných dat se zaměřením na příslušníky romské menšiny. Tím bude získán datový soubor, kter poslouží jako výchozí pro opakované sběry a monitorování změny situace cílové populace. V rámci projektu bude vytvořena metodika sběru etnicky sensitivních dat. Díky projektu budou vytvořeny podmínky pro zvýšení legitimity sběru etnicky senzitivních dat zaměřených na romskou menšinu.

Cílem projektu je popsanými prostředky nepřímo pomoci k pozitivní změně v situaci příslušníků romské menšiny.