Zvolte si oblast:

Jsme v tom spolu - Sam andre peha!

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 7. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuJsme v tom spolu - Sam andre peha!
Číslo projektuLP-HROVA2-045
Realizátor projektu

Awen Amenca, z. s.

Partner projektu z donorského státu

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (Norsko)

Partner projektu z ČR

CENTRUM SPOLEČNÉHO ZÁJMU, z. s.
Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, Grafická
Základní škola Brodek u Prostějova
Základní škola Bruntál, Školní 2

Status

Předpokládaná doba realizace: 15. 1. 2022–30. 4. 2024

Další informace

Cílová skupina: Děti a mládež (0–17 let), Romové

Webové stránky: https://www.awenamenca.cz/jsme-v-tom-spolu/

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 212 588 Kč

Schválený grant

5 212 588 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt se zaměřuje na posílení postavení romských rodin s využitím osvědčené metodiky komunitní organizace vyvinuté během kampaní příjemce pro zápis romských dětí do nesegregovaných škol.

Cílem projektu je zmocnit rodiče do takové míry, aby se aktivně zapojili do vzdělávacího procesu, motivovali své děti a stali se plnohodnotným partnerem školy. Zavedením principů efektivní komunikace mezi romskými rodiči a školou budou omezeny bariéry, které romskému dítěti brání ve vysokoškolském vzdělávání. Kromě toho bude s romskými dětmi druhého stupně základních škol pracováno i na informacích, motivaci a etnoemancipaci.

Jednou z aktivit projektu budou příměstské tábory, kde bude budován pozitivní vztah ke škole, dojde k seznámení žáků s několika pozitivními vzory úspěšných vzdělaných Romů a ke vzdělávání romských žáků v oblasti romské historie, kultury, jazyka a k posilování jejich „Romipen“.

Projekt bude řešit problém nedostatečné komunikace s rodiči a předčasné odchody romských dětí ze základního vzdělávání. Výsledkem bude metodika komunikace mezi školou a romskými rodiči.