Zvolte si oblast:

Životní příběhy za lidská práva

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 10. 2022
  • Aktualizace informací
  • Aktualizace informací (odkaz)

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuŽivotní příběhy za lidská práva
Číslo projektuLP-HRMGSA-014
Realizátor projektu

Univerzita Karlova

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 12/2021 – 04/2024

Další informace

Cílová skupina: Lidé se zdravotním postižením, studenti, výzkumní pracovníci/vědci, ostatní menšiny, veřejnost

Webové stránky:

Celkové způsobilé výdaje projektu

4 777 916 Kč

Schválený grant

4 777 916 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je nabídnout podporu lidem se zdravotním postižením, kteří žijí nebo žili dlouhou dobu v ústavech, při vyprávění životních příběhů za lidská práva a budovat kompetence samotných vypravěček a vypravěčů, jakož i kompetence odborné i široké veřejnosti, nezbytné pro sdílení, předávání a uchovávání těchto příběhů.

Projekt umožní lidem s postižením vytvořit výzkumnou skupinu a společně s výzkumníky, studeny a umělci obohatit odborné i veřejné povědomí o zkušenost lidí se zdravotním postižením. Výstupy ze společného autobiografického a archivního výzkumu budou využity při práci na odborné knize a článcích, jakož i při přípravě vysokoškolských vzdělávacích kurzů a kurzu celoživotního vzdělávání.

Čtenáři a posluchači snadno dostupných materiálů o lidskoprávních aspektech života s postižením – komiksu, série podcastů a webových stránek – dostanou příležitost seznámit se s životními příběhy, které do veřejné debaty dosud nezasáhly.

Přínosem projektu je vytvoření prostoru jak v odborném tak i ve veřejném povědomí pro hledání lepších forem soužití a nalezení účinných způsobu narušování ticha, které životy lidí s postižením dosud obklopovalo.