Zvolte si oblast:

Výzkumné centrum domácího a genderově podmíněného násilí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 30. 9. 2022
  • Aktualizace informací
  • Doplnění webových stránek partnera projektu
  • Úprava textu

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuVýzkumné centrum domácího a genderově podmíněného násilí
Číslo projektuLP-HRMGSA-009
Realizátor projektu

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Partner projektu z donorského státu

Kilden kjønnforskning.no (Norsko)

Partner projektu z ČR

Fakulta humanitních studií Univerzita Karlovy

Status

Předpokládaná doba realizace: 1. 1. 2022–31. 12. 2023

Další informace

Cílová skupina: Veřejnost, oběti domácího/genderově podmíněného násilí

Webové stránky: https://www.soc.cas.cz/projekt/vyzkumne-centrum-domaciho-genderove-podmineneho-nasili

Webové stránky partnera projektu: https://fhs.cuni.cz/FHS-1002.html?news=15484&locale=cz

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 283 878 Kč

Schválený grant

5 283 878 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Stěžejní část projektu tvoří založení samotného Výzkumného centra domácího a genderově podmíněného násilí, jehož produkce přispěje ke zlepšení ochrany a prosazování lidských práv v České republice, a to konkrétně práva na ochranu života a na život bez (domácího a genderově podmíněného) násilí.

Centrum zajistí okamžitý sběr chybějících kvantitativních dat srovnatelných na evropské úrovni a rovněž nastaví dlouhodobý výzkumný plán a navázání výzkumných aktivit na vzdělávací a osvětovou činnost.

Na závěr proběhne i mezinárodní konference k tématu za účasti norského partnera.

Dlouhodobým cílem projektu je ustavit dobrou výzkumnou praxi, která pomůže překonat mnohdy zásadní metodologické nedostatky stávajících, často pouze dílčích a nevhodně zevšeobecňovaných výzkumů. Tímto způsobem projekt přispěje ke zvýšení povědomí o konkrétním porušování lidských práv i možnostech nápravy a prevence.