Zvolte si oblast:

Spolu proti násilí na jihu Čech

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihočeský kraj
Název programuLidská práva
Název projektuSpolu proti násilí na jihu Čech
Číslo projektuLP-HRMGSB-002
Realizátor projektu

Diecézní charita České Budějovice

Status

Předpokládaná doba realiace: 1/2023 - 4/2024

 

Další informace

Cílové skupiny:

  • Policie ČR
  • justice
  • orgáni veřejné moci (OSPOD, oddělení sociální pomoci, Probační a mediační služba, Úřad práce)
  • zdravotnická zařízení

Konečný uživatel:

  • Oběti domácího / genderově podmíněného násilí

Webová stránka:

Sociální sítě:

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 450 240 Kč

Schválený grant

1 450 240 Kč (100 %)

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvoření funkční odborné mezioborové platformy poskytovat koordinovanou a systematickou podporu obětem domácího a genderově podmíněného násilí. Projekt reaguje na potřebu úzké spolupráce mezi jednotlivými subjekty - aktéry poskytujícími pomoc obětem. Taktéž reflektuje potřebu dostatečně informovat o činnosti organizací, které poskytují pomoc obětem domácího a genderově podmíněného násilí v Jihočeském kraji.

Projekt navazuje na dlouholeté dlouholeté zkušenosti Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím (IC) a praxi s cílovou skupinou obětí domácího násilí, které v Jihočeském kraji realizátor projektu provozuje. Cílová skupina intervenčního centra se projektem rozšiří o skupinu obětí genderově podmíněného násilí.


Dalším cílem je zvýšit odbornou kapacitu jednotlivých subjektů zapojených do pomoci obětem a zvýšit povědomí o činnosti organizací působících v oblasti pomoci obětem násilí u odborné i laické veřejnosti. 

Intervenční centrum při Diecézní charitě České Budějovice bude koordinovat činnost nové mezioborové platformy:

  • Ustaví pracovní skupinu ze zástupců aktérů. 
  • Nastaví pravidla spolupráce v rámci platformy a postupy při výměně a sdílení informací. 
  • Bude se věnovat edukaci subjektů zapojených do platformy tak, aby mohli poskytovat potřebnou podporu obětem domácího a genderově podmíněného násilí.