Zvolte si oblast:

Kamas te phirel andre škola bije dar aneb Chceme do školy bez obav

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 2. 5. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Pardubický kraj
Název programuLidská práva
Název projektuKamas te phirel andre škola bije dar aneb Chceme do školy bez obav
Číslo projektuLP-HROVA2-006
Realizátor projektu

Šance pro Tebe, z.s.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto
Mateřská škola Víta Nejedlého Chrudim
Mateřská škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim
Mateřská škola, Chrudim 2, Na Valech 693
Romodrom o.p.s.

Status

Předpokládaná doba realizace: 1. 2. 2022–30. 4. 2024

Další informace

Cílová skupina:

Veřejnost
Děti a mládež (0–17 let)
Romové

Webové stránky:

http://www.sance.chrudim.cz/kamas-te-phirel-andre-skola-bije-dar-aneb-chceme-do-skoly-bez-obav-1229/

https://www.facebook.com/sanceprotebe

Celkové způsobilé výdaje projektu

6 482 712 Kč

Schválený grant

6 482 712 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je usnadnit dětem z romské minority vstup do první třídy ZŠ a dále pomoci se školní přípravou.  Pro každou lokalitu bude zřízena pozice pedagoga a oblastního poradce, kteří budou realizovat klíčové aktivity a spolupracovat s dalšími aktéry (sociálními pracovníky, pedagogy MŠ a ZŠ, pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, atd.).

Projekt cílí na děti ve věku 3 až 15 let (převážná část cílové skupiny jsou romské děti) v Pardubickém kraji. Projekt reaguje na situaci, kdy stále máme děti bez přístupu k předškolnímu vzdělávání a tudíž se značnými rozdíly při vstupu do základního školství (analýza stávající situace).

Projekt bude realizován v partnerství s mateřskými a základními školami v Chrudimi, Hrochově Týnci (spádová oblast pro Čankovice) a Vysokém Mýtě. Spoluprací s uvedenými partnery dojde k odstranění bariér mezi dětmi a rodiči na straně jedné a pedagogickými pracovníky na straně druhé. Projekt chce dosáhnout toho, aby rodiče dětí žijících v sociálně vyloučených lokalitách, často s omezenými zdroji, byli schopni být partnery v procesu vzdělávání svých dětí, rozuměli, věděli a znali hodnotu vzdělávání.