Zvolte si oblast:

Společně ke změně - společnou reflexí k prosazení práv lidí s postižením

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 7. 2022
  • Aktualizace textu
  • Aktualizace informací (odkaz na FB)

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuSpolečně ke změně - společnou reflexí k prosazení práv lidí s postižením
Číslo projektuLP-HRMGSA-022
Realizátor projektu

Centrum podpory transformace

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

Domov Horizont, Domov na rozcestí Svitavy, Domov na zámku Bystré, Domov pod Kuňkou, Domov sociálních služeb Slatiňany, Domov u lesa Tavíkovice, Emin zámek, Habrovanský zámek

Status

Předpokládaná doba realizace: 12/2021 – 04/2024

Další informace

Cílová skupina: Ostatní menšiny

Webové stránky: http://www.podporatransformace.cz/?p=586

Sociální sítě: https://www.facebook.com/CentrumPodporyTransformace

Celkové způsobilé výdaje projektu

4 999 414 Kč

Schválený grant

4 999 414 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je zlepšit chápání práv osob s postižením žijících v sociálních službách a to u pracovníků v přímé péči, vedení sociálních služeb a úředníků. Tedy u lidí, kteří rozhodují o životech osob s postižením, o jejich zapojení do běžného života, podpoře, kterou dostanou. 

Projekt se zaměřuje na život lidí se zdravotním postižením v pobytových zařízeních sociálních služeb a jejich možnost prosazovat a v každodenní praxi uplatňovat svá práva.  Projekt reaguje na aktuální situaci, kdy ústavy a velké instituce jsou stále prostředím, kde dochází k porušování lidských práv a klienti nemají příliš možností, aby na jejich případné porušování mohli poukazovat, mnohdy ani nevědí, na co mají právo.

Projekt je postaven na principu, že podstatu problému lze nejlépe pochopit, pokud ho sdělí přímo dotčená osoba (klient, osoba s postižením) nebo kolega z oboru, který má odpovídající zkušenost z praxe. Tento přístup se promítá celým projektem od jeho nastavení přes aktivity až po výstupy.