Zvolte si oblast:

Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 7. 2022
  • nová akce
  • nová akce a fotografie
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuPosilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí
Číslo projektuLP-PDP8-001
Realizátor projektu

Úřad vlády České republiky

Partner projektu z donorského státu

Alternativa násilí (norské terapeutické a výzkumné centrum)

Status

Předpokládaná doba realizace: 1.3.2020 - 31.12.2023

Další informace

Cílová skupina: Děti a mládež ve věku 12 – 16 let, pedagogický personál, školní psychologové a metodici prevence, policisté a policistky a vybraní zaměstnanci a zaměstnankyně veřejné správy

Webové stránky:

www.tojerovnost.cz
https://zurivec.cz/
https://www.facebook.com/tojerovnost/

Schválený grant

23 970 000 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Projekt Úřadu vlády ČR, který je realizován ve spolupráci s norským terapeutickým a výzkumným centrem Alternativ til Vold (Alternativa násilí), svým zaměřením reaguje na problém domácího a genderově podmíněného násilí.

Základním cílem projektu je posílit kapacitu systému pro prevenci a boj proti domácímu a genderově podmíněnému násilí. Jednotlivé aktivity přispějí ke zvýšení schopnosti veřejné správy účinně potírat domácí a genderově podmíněné násilí a pomohou zlepšit prevenci sexuálního násilí mezi mládeží prostřednictvím osvěty na školách. K šíření osvěty bude využitý i edukativní film Zuřivec, který se bude používat například při práci s dětmi vyrůstajícími v rodinách s výskytem domácího násilí.

Bilaterální a mezinárodní spolupráce mimo jiné přispěje ke zvýšení expertízy státu v oblasti domácího a partnerského násilí. Projekt má rovněž pomoci rozšířit znalosti o rozsahu a formách on-line sexismu v české společnosti a zlepšit schopnost policie reagovat na nové formy sexuálního násilí v kyberprostoru a citlivě přistupovat k obětem.

Akce:

Gender a Česko: Genderová rovnost z pohledu mladé generace - online, ve středu 24. března 2021 od 17:30 do 19:00. 

Sexuální násilí ve vztazích mladých lidí: V rámci fóra Meltingpot debatovala i odbornice Odboru rovnosti žen a mužů