Zvolte si oblast:

Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné skupiny

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 6. 5. 2022
  • Doplnění partnerských institucí z ČR
  • Aktualizace informací (web, foto)

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuZlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné skupiny
Číslo projektuLP - PDP6 - 001
Realizátor projektu

Justiční akademie

Partner projektu z ČR

Okresní soud v Jeseníku, Chrudimi, Kladně, Kroměříži, Mostě, Novém Jičíně, Šumperku, Vsetíně a Tachově a Obvodní soud pro Prahu 8.

Status

Předpokládaná doba realizace: 1.1.2020 - 31.12.2023

Další informace

Cílová skupina:

1.  zranitelné a marginalizované skupiny osob (děti, cizinci, migranti, Romové, národnostní menšiny, senioři, LGBT osoby, osoby se zdravotním postižením či oběti domácího a genderově podmíněného násilí v souvislosti s jejich soudním řízením);
2. soudci, státní zástupci a soudní personál;

Webové stránky:

https://www.jacz.cz/projekty/probihajici-projekty

Schválený grant

36 398 241 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Projekt realizuje Justiční akademie v partnerství s Okresními soudy v Chrudimi, Jeseníku, Kladně, Kroměříži, Mostě, Šumperku, Tachově, Vsetíně a Novém Jičíně a s Obvodním soudem pro Prahu 8.

Projekt se zaměřuje na základní lidské právo, a to právo na přístup ke spravedlnosti. Jak ovšem ukazují různé studie, marginalizované a zranitelné skupiny osob čelí specifickým překážkám, které je odrazují od realizace tohoto práva. Projekt se proto zaměří na opatření, která by měl ve snaze o odstranění těchto překážek přijmout samotný soudní systém.

Klíčové aktivity

  • Vzdělávací akce, e-learningové kurzy, videa a kurzy HELP, které pomohou zvýšit znalosti soudců a dalších soudních profesionálů v oblasti lidských práv a domácího a genderově podmíněného násilí a také dovedností, které jsou považovány za nezbytné pro zajištění přístupu citlivého ke zranitelným osobám, dětem a obětem domácího a genderově podmíněného násilí.
  • Přímá práce s dětmi v rámci „Dětské fokusní skupiny pro kontrolu kvality justice“ pomůže Justiční akademii identifikovat a odstranit překážky, které mohou být diskriminační nebo odrazující děti od hledání ochrany u soudu.
  • Forenzní sociální pracovníci na 10 partnerských okresních soudech usnadní komunikaci mezi justičním systémem a cílovými skupinami.
  • Zahraniční studijní návštěvy, během kterých se soudci a lektoři seznámí s postupy z jiných soudních systémů.