Zvolte si oblast:

Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 12. 4. 2022
  • Přidán řádek Partneři projektu z ČR
  • Aktualizace informací, doplnění fotografií

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuZvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv
Číslo projektuLP – PDP5 - 001
Realizátor projektu

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

Univerzita Karlova

Status

Předpokládaná doba realizace: 2.12.2019 - 30.11.2023

Další informace

Cílová skupina: veřejnost, odborná právnická veřejnost a studenti

Webové stránky: https://www.justice.cz/web/msp/financni-mechanismy?clanek=fondy-ehp-a-norska

Schválený grant

20 400 000 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Projekt Ministerstva spravedlnosti, jehož partnerem je Právnická fakulta Karlovy univerzity, má za cíl zvýšit povědomí o obsahu základních práv a svobod mezi státními zaměstnanci, právními experty i širokou veřejností, které je v současné době v důsledku roztříštěnosti a nepřehlednosti informačních zdrojů a jazykovým bariérám na poměrně nízké úrovni.

Aktivity v projektu mají přispět ke zlepšení dostupnosti příslušných pramenů práva, informačních zdrojů a vzdělávacích materiálů a jejich následnou veřejnou prezentaci a rozšíření. Hlavním cílem projektu je vytvoření komplexního zdroje v českém jazyce, který bude pravidelně aktualizován. Díky tomuto zdroji budou všechny důležité informace k dispozici na jednom místě a budou snadno přístupné. Za účelem načerpání zkušeností s vytvořením informačního systému byla navázaná spolupráce s Agenturou Evropské unie pro základní práva (FRA).

Klíčové aktivity:

  • Vytvoření integrovaného webového portálu s informacemi o mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv.
  • Vytvoření elektronického manuálu slučitelnosti pro ověření souladu návrhů nových právních předpisů s mezinárodními závazky České republiky v oblasti lidských práv pro právníky pracující na návrzích nových právních předpisů a organizace souvisejících školení.
  • Vzdělávací aktivity se zaměřením na lidská práva.