Zvolte si oblast:

Centrum pro oběti sexuálního násilí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 13. 3. 2024
  • Aktualizace informací
  • Aktualizace informací
  • Aktualizace informací
  • Doplněny odkazy

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuCentrum pro oběti sexuálního násilí
Číslo projektuLP-HROVA3-003
Realizátor projektu

proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s.

Partner projektu z donorského státu

Krise - og incestsenteret I Fredrikstad (NO)

Partner projektu z ČR

Městská část Praha 2

Status

Předpokládaná doba realizace: 11/2021 – 04/2024

Další informace

Cílová skupina: Oběti domácího/genderově podmíněného násilí (16+), široká veřejnost

Webové stránky: https://www.profem.cz/cs/co-delame/centrum/a/podpora-vzniku-centra-z-fondu-norska

Sociální sítě: https://www.facebook.com/proFem.o.p.shttps://www.instagram.com/profem_o.p.s._/

Video: https://youtu.be/I_HC3YoFpJU

 

Centrum pro oběti sexuálního násilí PORT vzniklo na pražském Břevnově a funguje od ledna 2024. Více informací v článku

Napsali o projektu: Hospodářské noviny, Advokátní deníkDeník N, Reflex,

MF DNES - Obětí sexuálního násilí je na jedno centrum moc

ČRo Dvojka - rozhovor s ředitelkou ProFem Jitkou Polákovou (o projektu PORT od 08:30)

Celkové způsobilé výdaje projektu

13 192 728 Kč

Schválený grant

13 192 728 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je zřízení Centra pro oběti sexuálního násilí, v jehož rámci bude poskytována komplexní sada specializovaných služeb tak, aby mohly oběti v bezpečném prostoru získat adekvátní podporu v řešení své situace. Služby budou poskytovány cílové skupině obětí sexuálního násilí a zároveň obětem domácího násilí a dalších forem genderově podmíněného násilí (se sexuálním aspektem).

V Centru vznikne unikátní komplex provázaných specializovaných služeb pro oběti sexuálního násilí; konkrétně: sociální služby, odborné sociální poradenství, pobytová krizová pomoc (včetně krizových lůžek), telefonní krizová pomoc apod. Další poskytované služby budou: právní poradenství obětem, psychoterapeutické poradenství, speciální výslechová místnost, zajištění sběru a uchování genetických vzorků a dalšího důkazního materiálu. Jedním ze základních principů fungování centra je jeho nízkoprahovost, která zajišťuje dostupnost služeb obětem sexuálního násilí.

Vytvoření bezpečného místa usnadní obětem sexuálního násilí orientaci v systému pomoci a včasné vyhledání podpory. Právě včasná a kvalitní podpora a pomoc přispěje ke snížení jejich stigmatizace a snížení působení negativních dopadů prožitého traumatu.