Zvolte si oblast:

Velké Hamry - mimoškolní aktivity a motivační prázdninové programy pro romské děti

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 2. 5. 2022
  • Aktualizace textu

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuVelké Hamry - mimoškolní aktivity a motivační prázdninové programy pro romské děti
Číslo projektuLP-HROVA2-014
Realizátor projektu

Město Velké Hamry

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

Aufori, o.p.s.
Roma Tanvald, z.s.
Romany art workshop z.s.
Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry, p.o.

Status

Předpokládaná doba realizace: 1. 2. 2022–30. 4. 2024

Další informace

Cílová skupina:

Mladí dospělí
Děti a mládež
Romové

Webové stránky:

https://www.velke-hamry.cz/o-meste/projekt-norske-fondy/

Celkové způsobilé výdaje projektu

4 532 952 Kč

Schválený grant

4 532 952 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Dle strategie sociálního začleňování ČR 2021-2030, Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 a i dle praktických zkušeností příjemce jsou předčasné odchody romských žáků ze vzdělávání velkým problémem. Předčasné ukončení školní docházky je často zapříčiněno nedostatkem motivace jak samotných romských žáků a studentů, tak jejich rodičů. Projekt na tuto situaci reaguje a usiluje o vytvoření prostředí, které bude romské žáky a studenty motivovat k dalšímu vzdělávání.

Projekt je realizován především ve městě Velké Hamry, v Libereckém kraji. Některé prázdninové mimoškolní aktivity budou realizovány i mimo Liberecký kraj a to v rámci ČR. Budou realizovány prázdninové mimoškolní a volnočasové aktivity, jejichž cílem je všestranný osobností rozvoj romských dětí, žáků a studentů a společné trávení volného času.

Dále se projekt zaměří na zvyšování kompetencí odborných pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti inkluze romských žáků prostřednictvím stáží a workshopů. Ve škole bude působit koordinátor školní docházky, jehož náplní práce bude především komunikace se školou a romskými rodinami v oblasti vzdělávání. Koordinátor školní docházky bude spolupracovat s dalšími aktéry, kteří mohou prevenci školní neúspěšnosti ovlivnit.

V neposlední řadě bude podpořen multikulturní dialog, tolerance a vzájemný respekt mezi Romy a majoritní společností pořádáním akcí pro širokou veřejnost.