Zvolte si oblast:

Když to nechce, tak to nechce

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 15. 3. 2024
  • doplněny odkazy
  • doplněny přílohy a odkazy

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuKdyž to nechce, tak to nechce
Internetové stránky projektu

www.konsent.cz

Číslo projektuLP-HRMGSC-008
Realizátor projektu

    Konsent, z. s.

Status

Předpokládaná doba realizace: 10/2022 - 4/2024

Cílové skupiny:

  • Studenti
  • Ženy
  • Veřejnost

 

Další informace

Napsali jsme o projektu:

Jak by měla vypadat nová definice trestného činu znásilnění? Odborníci představili možné varianty na kulatém stole k tomuto tématu

Když to nechce, tak to nechce. Projekt usiluje o vzájemný respekt u všech sexuálních aktivit. 

Když to nechce tak to nechce - workshopy sexuálního vzdělávání na českých základkách

Projekt v médiích:

Zkola.cz 18. 8. 2021 - https://www.zkola.cz/workshop-k-prevenci-sexualniho-nasili-pro-skoly/

Sedmagenerace.cz 26.3.2023 - https://sedmagenerace.cz/johanna-nejedlova-driv-nebo-pozdeji-se-to-stane/

TV Nova 14.3.2024 - https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/546426-organizace-vzdelava-deti-o-sexu-uci-je-jak-vypada-souhlas-i-znasilneni

 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 211 678 Kč

Schválený grant

5 211 678 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu

Ve spolupráci s dalšími partnery bude v rámci projektu uspořádána informační kampaň zaměřená na zvýšení povědomí o sexuálním násilí. Ve své praxi realizátor naváže na zkušenosti z předchozích let, kdy se organizace Konsent stala klíčovým hybatelem veřejné diskuze na toto téma. Ve spolupráci s návaznými institucemi se projekt zaměří na informování obětí znásilnění o možnostech pomoci. Projekt je realizován v souladu s dlouhodobým posláním žadatele, kterým je eliminace sexuálního násilí a znásilnění.


Skrze zapojení do mezinárodních i národních iniciativ bude realizátor usilovat o redefinici stávající legislativní úpravy trestného činu znásilnění a akcentaci osvěty v oblasti genderově podmíněného násilí v Plánu podpory rovnosti žen a mužů MŠMT na léta 2025-2028. 

Na úvod projektu se uskuteční série workshopů prevence sexuálního násilí na základních a středních školách (předpoklad min. 150 workshopů pro cca 3000 osob). Na základě získaných dat ve spolupráci s externím odborným týmem bude vytvořena analýza dopadu těchto aktivit. Analýza poslouží jako podklad pro odborný materiál - metodiku v oblasti sexuálního vzdělávání.

Kontext:

Téma sexuálního násilí a násilí na ženách s sebou nese řadu mýtů a stereotypů. Z výzkumů vyplývá, že v části české společnosti převládá názor, že oběť je za znásilnění spoluzodpovědná svých chováním, oblečením nebo požitím alkoholu. Důsledkem těchto představ je nízká důvěra obětí v možnosti přijetí a podpory po prožité traumatické události. Tyto názory zaznívají v celospolečenských debatách z médií a sociálních sítí. Mladí lidé často toto stereotypní uvažování přebírají. Důvodem je nízká informovanost o sexuálním násilí. 
Jednou z příčin je absence uceleného konceptu sexuální výchovy a vzdělávání na základních a středních školách. 
Na tuto situaci reaguje projekt Když to nechce, tak to nechce! Usiluje o vytvoření prostředí, ve kterém bude studentstvo schopno kriticky uvažovat nad tématem sexuálního násilí a vzájemného respektu u všech sexuálních aktivit. Projekt bude realizován v rámci celé České republiky.

Dokumenty ke stažení