Zvolte si oblast:

Rodím v klidu bez násilí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuRodím v klidu bez násilí
Číslo projektuLP-HRMGSC-004
Realizátor projektu

Unie porodních asistentek, z. s.

Partner projektu z ČR
  • Asociace pro porodní domy a centra z.s.
  • Liga lidských práv;
  • Sdružení pro integraci a migraci
Status

Předpokládaná doba realizace: 10/2022 - 04/2024

Cílové skupiny:

  • ostatní menšiny
  • oběti domácího/genderově podmíněného násilí
  • ženy

Zprostředkující subjekt:

  • zdravotnický personál
Další informace

Webová stránka:

 

Celkové způsobilé výdaje projektu

4 629 225 Kč

Schválený grant

4 629 225 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu

Osvětová kampaň seznámí veřejnost s termínem porodnického násilí, jeho prevencí a možnostech řešení. Dojde k vytvoření společných principů péče porodní asistence a nadefinování péče tak, aby vedla k prevenci a řešení porodnického násilí a zmapování potřeb žen s přesahem do potřeb žen-migrantek.

Institucionalizované porodnické násilí je neviditelnou formou násilí, která dopadá nejen přímo na ženy a jejich děti, ale ovlivňuje nepřímo i fungování celé rodiny a společnosti. Systém péče o reprodukční zdraví žen klade velký důraz na medicínské nastavení, opomíjí individuální potřeby žen v období těhotenství, porodu a šestinedělí a tím přispívá k této formě násilí. Porodnické násilí je definováno jako genderově podmíněné násilí v Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. 6. 2021 o stavu sexuálního a reprodukčního zdraví a práv v EU v rámci zdraví žen.

Projekt reaguje na zvyšující se zájem žen o kontinuální péči porodních asistentek, která vnáší do péče o těhotné ženy odbornost a zároveň individuální, bezpečný a laskavý přístup. Kontinuální péče porodních asistentek o zdravou ženu a její dítě je podle výzkumů bezpečná a efektivní. Zpřístupnění péče porodních asistentek s důrazem na kontinuálnost péče je jedním z nových programových cílů Vlády ČR. 

Projekt bude zahájen zmapováním stakeholderů a vytvořením Aliance porodní asistence, která propojí organizace, instituce a podporovatele oboru porodní asistence. Bude provedena analýza stávajících principů a postupů péče na národní i mezinárodních úrovni. 

Projekt umožní realizovat osvětové aktivity i směrem k porodnicím a dalším zdravotnickým zařízením. Realizátor bude provozovat telefonickou a online poradnu porodních asistentek Rodím v klidu, kde bude reagovat na individuální požadavky žen. 
Bude vytvořena databáze nejčastějších dotazů a databáze terapeutické pomoci v různých jazycích. V partnerství s Asociací pro porodní domy a centra budou proškoleny porodní asistentky a studentky porodní asistence a další odborníci tak, aby dokázali poskytovat laskavou, bezpečnou a vysoce individualizovanou péči.