Zvolte si oblast:

Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 31. 8. 2022 8:30
  • Aktualizace základních informací
  • Aktualizace webu příjemce
  • Aktualizace informací (odkazy)
  • Doplnění odkazu
  • Aktualizace základních informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuMísto pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití
Číslo projektuLP-PDP4-001
Realizátor projektu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor pro sociální začleňování (Agentura)

Partner projektu z donorského státu

Trygg Læring (Bezpečné učení), Norsko

Status

Předpokládaná doba realizace: 1.1.2020 - 31.12.2023

Další informace

Cílová skupina: Organizace občanské společnosti a veřejné instituce, politici a pracovníci regionálních organizací, veřejnost, studenti

Webové stránky:

https://mmr.cz/cs/microsites/norske-fondy/projekty-(1)/projekt
https://www.socialni-zaclenovani.cz/projekt-misto-pro-vsechny/
https://www.hatefree.cz/
https://www.hatefree.cz/audio/exteriery
https://www.facebook.com/HateFreeCulture/
https://www.instagram.com/hatefree_culture/

Schválený grant

61 200 000 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Projekt reaguje na zvyšující se míru nenávistných projevů vůči menšinám ve veřejném prostoru. Klade si za cíl rozšířit a udržet prostor pro kultivovanou diskusi týkající se diskriminace a násilí spojené s předsudky, která slouží jako prevence nenávistných projevů a násilí z nenávisti, a vybavit tzv. tvůrce mínění a tvůrce rozhodování nástroji pro efektivní komunikaci tematiky a souvisejících problémů.

Široká veřejnost i tvůrci veřejného mínění ve vybraných lokalitách tak budou lépe připraveni přistupovat k tematice sociálního začleňování v rovině tvorby názorů i tvorbě harmonického prostředí pro vzájemné soužití. Při prevenci předsudečného, nenávistného chování bude projekt působit na třech hladinách komunikace – masmediální, ve sdíleném veřejném prostoru a v přímé komunikaci s konkrétními lidmi.

Očekávaným přínosem projektu bude vyšší kultivovanost a efektivita komunikace týkající se lidských práv, snižování intenzity agresivity zapříčiněné předsudky v oblastech:

  • komunikace o problematice ohrožených menšin v masmédiích a na sociálních sítích,
  • řešení konfliktů ve školských zařízeních,
  • prezentace opatření podporující členy sociálně vyloučených komunit na komunální úrovni.

Projekt vychází z již existujících kapacit, zejména postupů a produktů osvědčených v projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti 2014-2017.

Bilaterální aktivity:

Cílem projektového partnerství je přenos dobré praxe mezi profesionály působícími v oblasti školní mediace.

Partnerství bude probíhat v rámci aktivity Mediace ve škole. Pracovníci Trygg Læring mají vyšší tematickou expertnost díky delší a širší zkušenosti se školní mediací, než jaká je dostupná v ČR. Budou se podílet na přípravě vzdělávání lektorů mediace a peer-mediace a na tvorbě metodiky Mediace ve škole a v norském prostředí šířit výstupy projektu.