Zvolte si oblast:

Hlas proti násilí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuHlas proti násilí
Číslo projektuLP-HRMGSC-003
Realizátor projektu

Česká ženská lobby, z.s.

Partner projektu z ČR
  • Amnesty International Česká republika, z.s.
  • Konsent, z. s.
  • Otevřená společnost, o. p. s.
  • Ženy v právu, z. s
Status

Předpokládaná doba realizace: 10/2022 - 04/2024

Další informace

Cílová skupina:

  • Veřejnost
  • Ženy 
  • Mladí dospělí (18 - 29 let)

Webová stránka:

 

Celkové způsobilé výdaje projektu

4 379 290 Kč

Schválený grant

4 379 290 Kč (100 %)

Popis projektu:

Cílem projektu je realizace osvětové kampaně zahrnující advokační činnost za účelem prevence a potírání nežádoucích stereotypů a příčin genderově podmíněného násilí. 

Každá třetí žena má osobní zkušenost s fyzickým či sexuálním násilím, každá pátá se stala obětí nebezpečného pronásledování. Podle odborných výzkumů je v České republice každoročně spácháno přibližně 12 000 znásilnění. Policii je však každoročně ohlášeno jenom okolo 600 těchto případů. To znamená, že přestože se u nás v průměru stane 34 znásilnění denně, policii je ohlášeno jen jedno až dvě z nich.

V rámci dvacetiměsíčního projektu bude realizována osvětová a advokační kampaň Hlas proti násilí zvyšující povědomí veřejnosti a politiků/ček o problematice násilí na ženách a o Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulské úmluvě). Proběhne celonárodní kampaň na sociálních sítích (s plánovaným nepřímým dosahem přes 500 tisíc osob), veřejné debaty a workshopy v regionech. Součástí projektu je i spolupráce s podporovateli a advokační práce, konkrétně oslovení politiků/ček.