Zvolte si oblast:

Vzděláváním ke zlepšení situace na poli lidských práv

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 2. 5. 2022
  • Aktualizace textu

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuVzděláváním ke zlepšení situace na poli lidských práv
Číslo projektuLP-HRMGSA-040
Realizátor projektu

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.

Partner projektu z donorského státu

Universitetet i Sørøst Norge (Univerzita jihovýchodního Norska)

Status

Předpokládaná doba realizace: 1. 1. 2022 –30. 4. 2024

Další informace

Cílová skupina: Lidé ohrožení chudobou/v chudobě

Webové stránky:

https://www.cmhcd.cz

https://www.cmhcd.cz/centrum/co-delame/aktualni-projekty/lidska-prava/

https://www.facebook.com/crpdz

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 272 518 Kč

Schválený grant

5 272 518 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Záměrem projektu je zlepšení situace v oblasti lidských práv pro lidi s duševním onemocněním v psychiatrických lůžkových zařízeních (PLZ). K naplnění tohoto záměru směřuje cíl projektu: zvýšení lidskoprávního standardu a zacházení s pacienty v šesti zapojených PLZ do roku 2024.

Díky projektu se sníží frekvence používání omezovacích prostředků v zapojených PLZ. Zároveň dojde ke kvalitativním změnám v oblasti nastavení pravidel a režimových opatření v uvedených zařízeních. O lidských právech lidí s duševním onemocněním v PLZ se bude hovořit mezi odborníky v souvislosti s nástroji a prostředky, jak jejich lidská práva dodržovat.

K naplnění cíle dojde na úrovni systému, tj. vytvořením Metodiky evidence omezovacích prostředků a zpracováním Závěrečné zprávy z monitoringu dopadů projektových aktivit v zapojených PLZ a na úrovni vzdělávání a osvěty pracovníků zapojených PLZ.

Management a pracovníci přímé péče zapojených PLZ získají díky stáži v Norsku a vzdělávání (školení, workshopy) znalosti v oblasti prevence používání omezovacích prostředků a nastavování režimových opatření.