Zvolte si oblast:

S tebou ne! - 2022 aneb Prevence násilí vůči lidem působícím v sexbyznysu a mapování jejich potřeb

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuS tebou ne! - 2022 aneb Prevence násilí vůči lidem působícím v sexbyznysu a mapování jejich potřeb
Číslo projektuLP-HRMGSC-002
Realizátor projektu

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 1. 11. 2022 – 30. 4. 2024

Další informace

Cílová skupina:

  • Muži
  • Ženy
  • Oběti domácího/genderově podmíněného násilí

Webové stránky:  

Celkové způsobilé výdaje projektu

2 472 794 Kč

Schválený grant

2 472 794 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt se zaměřuje na zvýšení prevence a zkvalitnění služeb podpory poskytovaných osobám působícím v sexbyznysu

Tyto osoby jsou výrazně ohrožené genderově podmíněným násilím a z důvodu stigmatizace sexbyznysu mají zároveň složitější přístup ke službám, které by jim mohly pomoci.

Záměrem projektu je zvýšení kompetencí a informovanosti odborných pracovníků, zajištění relevantních online informací pro osoby působící v sexbyznysu a přispění k destigmatizaci těchto osob prostřednictvím kampaně zaměřené na širší veřejnost. 

Díky projektu vznikne nová moderní webová platforma, na níž osoby ohrožené genderově podmíněným násilím v sexbyznysu získají relevantní informace v e-learningovém programu i online poradenství.