Zvolte si oblast:

Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 2. 5. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Jihomoravský kraj
Název programuLidská práva
Název projektuPrevence ztráty bydlení a podpora bydlení
Číslo projektuLP-HROVA1B-001
Realizátor projektu

Statutární město Brno

Partner projektu z ČR

DROM romské středisko, IQ Roma Servis

Status

Předpokládaná doba realizace: 07/2021 – 04/2024

Další informace

Cílová skupina: Romové, muži a ženy

Webové stránky: http://www.sever.brno.cz/projekt-prevence-ztraty-bydleni-a-podpora-bydleni-prevention-and-housing-support-project.html

Celkové způsobilé výdaje projektu

7 413 160 Kč

Schválený grant

7 413 160 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem tohoto projektu je integrace romské menšiny do společnosti za pomoci nástrojů prevence ztráty obecního bydlení a podpora standardního bydlení.

Prevence ztráty bydlení reaguje na současný problém, že dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním obecního bytu se často řeší příliš pozdě nebo vůbec. Vytvořením pracovních míst romských poradců pro dluhovou otázku a komplexní podporu bydlení a spoluprací s poradci partnerů projektu přijme městská část Brno-sever opatření, která povedou ke zvrácení negativních trendů ve vývoji situace značné části Romů v ČR, zejména v oblasti bydlení, a která nastartují a urychlí pozitivní změny.

Součástí projektu je propojení vedení městské části (odbor bydlení, odbor sociální, vedení radnice atd.), partnerů projektu a romské menšiny. Projekt tak bude spolupráci institucionalizovat a zajistí rychlý a úplný přenos informací. Díky spolupráci romského dluhového poradce a poradce pro bydlení bude zajištěn rovný přístup Romů k důstojnému obecnímu bydlení tím, že pomohou Romům udržet stávající bydlení a upozorní bytovou komisi při výběru zájemce na specifickou situaci Romů (např. větší rodiny). .