Zvolte si oblast:

Tvá volba - Jihočeský kraj

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihočeský kraj
Název programuLidská práva
Název projektuTvá volba - Jihočeský kraj
Číslo projektuLP-HRMGSD-002
Realizátor projektu

Tvá volba z.ú.

Status

Předpokládaná doba realizace: 9/2022 - 4/2024

Další informace

Cílová skupina: 

  • násilné osoby - původci a původkyně domácího a genderově podmíněného násilí
  • pachatelé trestných činů

Webové stránky:

Celkové způsobilé výdaje projektu

2 864 822 Kč

Schválený grant

2 864 822 (100 %)

Popis projektu:

Projekt se zaměří na práci s původci domácího a genderově podmíněného násilí v Jihočeském kraji. Dle názorů odborníků pouze komplexní přístup k problematice může přinést dlouhodobé výsledky. Dříve zaběhnutá praxe pomoci obětem násilí stavěla na jasném odsouzení agresora jako pachatele násilí bez nutnosti jakékoliv následné práce s tímto aktérem, kromě potrestání. Péče a pomoc byla věnována oběti, případně svědkům násilí, a původce násilí stál na okraji pozornosti, a po stránce intervence si zasloužil především a pouze potrestání za své jednání.

V ČR je malé množství organizací, které se zaměřují na práci s pachateli násilné trestné činnosti, tedy i domácího a genderově podmíněného násilí. Organizace, které se tomuto tématu věnují se zaměřují na pomoc obětem. Je nesporné, že oběti pomoc potřebují, pachatel sám o sobě se ale nezmění. Chceme-li dosáhnout změny v oblasti řešení a prevence domácího a genderově podmíněného násilí, je nezbytné věnovat pozornost a rozvíjet podporu také s dalším aktérem násilné situace, tj. s původcem. Tento názor je v souladu se strategickými dokumenty na národní úrovni, týkající se tohoto tématu. Vychází rovněž z řady zahraničních zkušeností, zejména severských zemí, kde má práce s původci a původkyněmi násilného chování již svou historii, která tyto názory potvrzuje.

Realizátor projektu je v Jihočeském jedinou organizací, která služby násilným osobám poskytuje. Má propracovaný koncepční program, který je realizován již od roku 2015. Úspěšnost klientů jej celý absolvovat je vyšší než 90 %. 

Projekt rozšíří kapacity poskytovaných služeb, které dosud byly soustředěny převážně do krajského města a pojmuly 30 – 40 klientů ročně.
V rámci projektu budou zaměstnáni dva noví terapeuti a jeden sociální pracovník. Projekt též umožní jejich dovzdělání pro tuto specifickou práci. 
Navýší se tak kapacity programu a ročně se tak bude moci pracovat s dalšími 50 klienty. Program bude realizován i v okresních městech Jihočeského kraje a tím bude pro klienty dostupnější.