Zvolte si oblast:

Džas dureder - volnočasové učení a motivace ke vzdělávání v Krásné Lípě a ve Šluknově

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 6. 3. 2024
  • Aktualizace textu
  • Doplnění fotografií a odkazu na výstavu

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuDžas dureder - volnočasové učení a motivace ke vzdělávání v Krásné Lípě a ve Šluknově
Číslo projektuLP-HROVA2-021
Realizátor projektu

Nová škola, o.p.s.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

400 ASA
Kostka Krásná Lípa, p. o.
Oblastní charita Šluknov
ZŠ a MŠ Krásná Lípa
ZŠ J. Vohradského, Šluknov

Status

Předpokládaná doba realizace: 15. 1. 2022–31. 3. 2024

Další informace

Cílová skupina:

Mladí dospělí (18–29 let)
Děti a mládež (0–17 let)
Romové

Webové stránky: http://novaskolaops.cz/dzas-dureder/

Výstava fotografií "Můj svět" v ASA 400 Galerii. Fotky vznikly na fotografických workshopech realizovaných v rámci projektu.

 

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 968 266 Kč

Schválený grant

5 968 266 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt cílí na snižování nerovností ve vzdělávání především romských sociálně znevýhodněných žáků prostřednictvím jejich podpory při přechodu na základní školu, zvládání nároků povinné školní docházky, motivaci k setrvání ve vzdělávání a intenzivní práci s jejich rodiči i pedagogy.

V rámci projektu budou realizovány 4 obsahové aktivity vedoucí ke srovnání přístupu ke kvalitnímu vzdělání místních sociálně znevýhodněných (především romských) dětí a žáků. Ti jsou jeho hlavní cílovou skupinou. Vedle nich se však projekt zaměří i na situaci neromských spolužáků, rodičů sociálně vyloučených dětí a žáků, sekundárně (avšak s nemenším významem) na pedagogické pracovníky partnerských ZŠ i místní obyvatele z majority, kterým budou romští žáci a mládež představeni ve světle drobných úspěchů, kterých díky projektu dosáhnou. Pocit úspěchu je považován za klíčový předpoklad pro setrvání nejen romských sociálně znevýhodněných žáků ve vzdělávacím procesu, zároveň jde však o zásadně nedostatkový jev v jejich životě.

Hlavním nástrojem změn bude zavedení funkce asistentů pedagoga a školních asistentů, kteří vedle přímé podpory žáků budou rozvíjet i pozitivní komunikaci s rodinami. Projekt nabídne neotřelou škálu volnočasových aktivit a bude klást důraz na motivaci žáků a uvědomění si jejich vlastní hodnoty.

Dokumenty ke stažení