Zvolte si oblast:

Mapa projektů

Mapa české republiky Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj

Hlavní město Praha

Projekt Program
Účinná terapie nádorových onemocnění nízkoenergetickými elektrony terbia-161. Výzkum
Adaptační opatření na sídlištních plochách v MČ Praha 12 Životní prostředí
Adaptační strategie ke klimatickým změnám na Praze 12
AND ČR jako profesionalizovaná oborová organizace s mezinárodním přesahem Kultura
Aplikace inovativních postupů při eradikaci invazních raků v ČR Životní prostředí
ART30.2. Kultura
Cílená podpora ohrožených druhů motýlů založená na kombinaci flexibilního managementu biotopů a vyhodnocování detailních biologických dat Životní prostředí
Centrum a periferie: Kulturní pouště ve východní Evropě Kultura
Centrum Dětské Knihy České Kultura
Centrum pro umění a ekologii UMPRUM Kultura
Centrum Romů a Sintů v Praze Lidská práva
Čisté vytápění domácností s Norskými fondy Životní prostředí
Decentralizované odstraňování mikropolutantů z infekčních nemocničních odpadních vod Životní prostředí
Divadlo utlačovaných - Empowerment pomocí kultury Kultura
Edukačně terapeutické centrum VFN v Praze Zdraví
ELEMENTY – divadlo, výstava a workshopy - reflexe stavu duše prostřednictvím umění Kultura
Energetický management - cesta k úsporám energie. Seminář, kurzy a publikace Životní prostředí
ICANA - Vzájemná inspirace: česko-norská animace - výstava, workshopy, přednášky Kultura
iLi-Laboratoř literární kritiky Kultura
Implementace a evaluace metodiky ChildTalks+ zaměřené na podporu duševního zdraví dětí, jejichž rodiče trpí duševním onemocněním Zdraví
Implementace programu záchytu traumatizovaných dětí a zastavení násilí Zdraví
In – Vznik a uvedení skladby pro šestinotónové harmonium a edukačního programu pro oblast mikrotonální hudby Kultura
Jiné poznání. Mezinárodní výzkumný a výstavní program Galerie MeetFactory se zaměřením na nenormativní vědění Kultura
Les Kultura
Lokální kvalita ovzduší – věc veřejná Životní prostředí
Management genových zdrojů lesních dřevin při klimatické změně Výzkum
METAMORPH - pokročilé hybridní nanovlákenné membrány pro záchyt a zpracování CO2 Výzkum
Modelování kvality ovzduší a tepelného komfortu s rozlišenou turbulencí v městském prostředí Výzkum
Můj bratr mesiáš Kultura
Nanoremediace kontaminovaných půd: Implementace technologie s ohledem na ekotoxikologické aspekty Výzkum
NORDTRANS - Technologie pro automatický přepis řeči ve vybraných severských jazycích Výzkum
Od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové - po stopách ženské vzdělanosti Kultura
Optimised expanders for small-scale distributed energy systems Výzkum
Osud a budoucnost uhlíku v lesích Výzkum
Péče o duševní zdraví předčasně narozených dětí Zdraví
Pacientský hub Zdraví
Pilotní projekt ukládání CO2 v karbonátovém ložisku Výzkum
PLAY IBSEN! divadelní inscenace s doprovodným programem Kultura
Podpora romské menšiny na území městské části Praha 3 Lidská práva
Posílení platformy Česká obec hudební, z.s. Kultura
Posilování kapacit oborových organizací českých literárních překladatelů a jejich členů Kultura
Příměstský park jako nástroj pro snižování dopadů klimatické změny Životní prostředí
Praktický nácvik a trénink postupů pro zvládnutí krizových situací v péči o děti a dospívající s duševní poruchou v Psychiatrické nemocnici Bohnice Zdraví
Přenos znalostí a zkušeností mezi pobočnými spolky a mezinárodní networking Zdraví
Přirozená seismicita jako nástroj pro vyhledávání zdrojů geotermální energie Výzkum
Profesionalizace činnosti CEREBRA vedoucí k edukaci laické i odborné veřejnosti a ke zvýšení úrovně péče o osoby po získaném poškození mozku Zdraví
Revitalizace brownfieldu park U Vody Životní prostředí
Společně rozvíjíme romskou občanskou společnost Lidská práva
Synapse Again Kultura
Systém pro podporu rozhodování v transplantační imunologii Výzkum
Tak tiše až.. Kultura
Usedlost Krenovka na pražském Žižkově - nové centrum pro současné umění a komunitu Kultura
Výzkum a vývoj inovativních povlaků pro protikorozní ochranu kovových biplolárních desek pro zařízením pro konverzi energie Výzkum
Validace specifických biomarkerů mitofagie v kontinuu Alzheimerovy nemoci Výzkum
Využití tradičních znalostí k zastavení ztráty biologické rozmanitosti v lesích Výzkum
Zavedení léčby deficience limbálních kmenových buněk pomocí přípravků moderní terapie v České republice Výzkum
Zdravé auto - Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí u osobních vozidel Životní prostředí
Ze života starých stromů - vzdělávací a osvětové aktivity na podporu přítomnosti senescentních stromů v krajině Životní prostředí
Zlepšení v oblasti zacházení s pachateli a v oblasti podpory obětí v případech domácího a genderově podmíněného násilí v ČR Lidská práva
Zlepšení využitelnosti údajů v rámci policejního informačního systému Vnitřní věci
Zvýšení policejní kompetence v prevenci a boji proti kriminalitě, posílení komunikačních dovedností s veřejností a povědomí o lidských právech Vnitřní věci