Zvolte si oblast:

Divadlo utlačovaných - Empowerment pomocí kultury

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 27. 6. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuKultura
Název projektuDivadlo utlačovaných - Empowerment pomocí kultury
Číslo projektuKU-CA1-037
Realizátor projektu

Univerzita Karlova

Partner projektu z donorského státu

University of Stavanger (NOR)
Rudolf Steiner University College Oslo (NOR)

Status

Předpokládaná doba realizace: 04/2021 – 03/2023

Další informace

Cílová skupina: Romové, Veřejnost, Ženy

Webové stránky: https://fhs.cuni.cz/FHS-2651.html

Celkové způsobilé výdaje projektu

3 102 216 Kč

Schválený grant

2 791 994 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Divadlo utlačovaných je metoda, kterou vyvinul brazilský režisér, dramatik a teoretik Augusto Boal v 60. letech 20. století jako nástroj iniciování sociálních změn. Metoda pracuje několika hlavními nástroji: umožňuje pracovat s lidmi, kteří zažili ve společnosti nějakou formu útlaku, a vést je ke zplnomocnění/empowermentu. Prezentace jejich příběhů pomocí divadelních představení umožňuje dialog mezi herci s touto životní zkušeností a diváky, kteří reprezentují širší společnost. A konečně přináší možnost hovořit o útlaku ve společnosti a navrhovat možná řešení. Divadlo Dvě na třetí je projektem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a touto metodou pracuje již více než osm let. Za tu dobu bylo vytvořeno víc než 20 divadelních představení s širokou škálou cílových skupin – Romové a ne-Romové, ženy se zkušeností domácího násilí, vietnamskou komunitou a další.

Cílem tohoto projektu je rozvinout metodu dále, rozšířit ji na více cílových skupin a zvýšit povědomí o této metodě mezi profesionály v oblasti kultury, umění a sociální práce. Projekt bude realizován na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a veden dvěma profesionálkami v oblasti divadla utlačovaných se vzděláním a zkušenostmi v oblasti vzdělávání, výzkumu, performativního umění a sociální práce.

Projekt má několik aktivit se silným synergickým efektem:

  • Posílení metody s pomocí progresivních metod z oblasti umění, vytvoření výcviku pro profesionály
  • Vytvoření nové divadelní hry pomocí metody divadla utlačovaných
  • Festival divadla utlačovaných „Divufest“, který bude organizován divadelními skupinami jak z Prahy, tak ostatních regionů
  • Výzkum a novou knihu jako podklady pro výcvik profesionálů.

Projekt má dva norské partnery – Univerzitu ve Stavangeru a Univerzitu Rudolfa Steinera v Oslu, jejichž cílem je podpora metody v Norsku.