Zvolte si oblast:

ICANA - Vzájemná inspirace: česko-norská animace - výstava, workshopy, přednášky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuKultura
Název projektuICANA - Vzájemná inspirace: česko-norská animace - výstava, workshopy, přednášky
Internetové stránky projektu

http://www.artmovement.cz
https://www.facebook.com/ArtMovement.cz/

 

Číslo projektuKU-CA2-001
Realizátor projektu

Art Movement

Partner projektu z donorského státu

Culture Break Borders (Kultura prolomuje hranice, Norsko)

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 04/2022–07/2023

Další informace

Cílová skupina: studenti, menšiny, umělci

Celkové způsobilé výdaje projektu

4 634 800 Kč

Schválený grant

4 171 320 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

ICANA představuje bilaterální spolupráci mezi Art Movement a Culture Break Borders. Projekt má interdisciplinární charakter a sestává z výstavy a série navazujících workshopů a přednášek. Podstatnou součástí výstavy je vliv české animované tvorby na norskou a naopak,  nové směry norské animace jako zdroje inspirace pro českou animaci.  Svět tvorby a fantazie je hlavním mottem projektu.

Projekt ukáže animaci jako kouzlo oživení neživého, nádhernou iluzi vytvořenou spojením mnoha statických obrazů střídajících se postupně s kosmickou rychlostí do jediného živého celku, který divák vnímá jako příběh. Kombinuje čistou představivost s technologií a řemeslným zpracováním. Projekt je určen především studentům, rodinám s dětmi, ale také lidem s hlubším zájmem o animaci. Projekt chce nabídnout znevýhodněným skupinám příležitost aktivně se účastnit. Nabídka je adresována speciálním školám a neziskovým organizacím, které se těmito skupinami občanů zabývají.

Spolupráce s Culture Break Borders dodává výstavě přidanou hodnotu tím, že umožňuje norským umělcům a norskému publiku představit rozsáhlou prezentaci českých animovaných děl a jejich reflexi mezi místními umělci a diváky. Přestože se česká animace označuje jako jedna z našich vitrín, jen málokdo ví, co je to animace a jak funguje. Cílem projektu je vzbudit zájem o animaci jako takovou - nejen o umělecká díla, filmy, ale také o proces jejich tvorby.