Zvolte si oblast:

Nanoremediace kontaminovaných půd: Implementace technologie s ohledem na ekotoxikologické aspekty

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuVýzkum
Název projektuNanoremediace kontaminovaných půd: Implementace technologie s ohledem na ekotoxikologické aspekty
Internetové stránky projektu

https://www.fzp.czu.cz/en/r-9411-projects-and-partnerships/r-9880-projects/r-17032-nanoremediation-of-contaminated-soils-technology-implementation-with-respect-to-ecotoxicological-aspects

Číslo projektuTO01000170
Realizátor projektu

Česká zemědělská univerzita v Praze

Partner projektu z donorského státu

Norwegian Institute for Water Research
Norwegian University of Science and Technology

 

Partner projektu z ČR

Univerzita Karlova
DEKONTA

 

Status

Předpokládaná doba realizace: 1/2021 – 4/2024

Celkové způsobilé výdaje projektu

41 492 567 Kč

Schválený grant

38 217 062 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem předkládaného projektu je komplexní posouzení využití různých nanomateriálů (preferenčně nejnovějších komerčně dostupných materiálů, jako jsou nanočástice nulamocného železa se sulfidickou slupkou a nanočástice oxidů železa, případně nanoželezo-biochar kompozitu) pro remediaci půd a podzemních vod kontaminovaných (polo)kovy.

Tohoto cíle bude dosaženo detailním výzkumem zohledňujícím různé perspektivy (včetně ekotoxikologického hlediska zásadního pro následné praktické využití v reálných podmínkách životního prostředí): počínaje laboratorními experimenty až po terénní aplikaci za využití komplexních geochemických, hydropedologických, modelovacích a biologických přístupů. Výsledkem budou 2 EU ETV ověřené technologie a 2 poloprovozní testy pro aplikace v praxi.