Zvolte si oblast:

Implementace programu záchytu traumatizovaných dětí a zastavení násilí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 4. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuZdraví
Název projektuImplementace programu záchytu traumatizovaných dětí a zastavení násilí
Číslo projektuZD-ZDOVA1-001
Realizátor projektu

Fakultní Thomayerova nemocnice

Partner projektu z donorského státu

Alternative to Violence (Norsko)

Partner projektu z ČR

Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 02/2021 – 01/2024

Další informace

Cílová skupina: Děti a mládež (0-17)

Webové stránky:

https://www.ftn.cz/implementace-programu-zachytu-traumatizovanych-deti-a-zastaveni-nasili-1212/
https://www.facebook.com/ThomayerovaNemocnice/

Celkové způsobilé výdaje projektu

13 318 323 Kč

Schválený grant

13 318 323 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

V České republice prochází velké množství dětí traumatickou zkušeností v souvislosti s násilím v rodinném prostředí. V rámci předloženého projektu chce žadatel a jeho norský a český partner vytvořit a zavést komplexní metodiku včasného rozpoznání násilí/týrání/zanedbávání páchaného na dětech v blízkých vztazích a realizovat individualizovaný léčebně-terapeutický program pro děti i rodiče dotčené problematikou násilí a podporovat rodičovské kompetence a jisté vztahové vazby.

Cílem projektu je zastavit násilí/týrání/zanedbávání tak, aby dítě mohlo vyrůstat v bezpečném a přijímajícím prostředí. Toho bude dosaženo prostřednictvím zavedení metod včasného rozpoznání násilí/týrání/zanedbávání páchaného na dětech v blízkých vztazích (dojde k časnému záchytu potencionálně traumatizovaných dětí) ve zdravotnických zařízeních a ve školách, a dále pak nastavením a realizací individualizovaného léčebně-terapeutického plánu dětí i rodičů.

Tato metodika bude následně přenesena do dalších minimálně sedmi spolupracujících škol a školek. Vytvořeným programem identifikace násilí/traumatu za dobu realizace projektu projde 300 dětí, přičemž 100 dětem a 60 jejich rodičům budou poskytnuty cílené individualizované terapie.