Zvolte si oblast:

Modelování kvality ovzduší a tepelného komfortu s rozlišenou turbulencí v městském prostředí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuVýzkum
Název projektuModelování kvality ovzduší a tepelného komfortu s rozlišenou turbulencí v městském prostředí
Internetové stránky projektu

https://project-turban.eu/

Číslo projektuTO01000219
Realizátor projektu

Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.

Partner projektu z donorského státu

Nansen Environmental and Remote Sensing Centre

Partner projektu z ČR

ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o.
Český hydrometeorologický ústav
Univerzita Karlova

 

Status

Předpokládaná doba realizace: 1/2021 – 12/2023

Celkové způsobilé výdaje projektu

30 695 989 Kč

Schválený grant

28 577 419 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Předkládaný projekt obsahuje několik hlavních cílů:

  • výrazné zlepšení kvality a prostorového rozlišení výstupů atmosférického modelování městského prostředí na základě využití nejmodernějších technologií v oblastech modelování, pozorování a analýzy dat;
  • zdokonalení a validace pokročilých modelových nástrojů se zaměřením na modely založené na principu turbulentního proudění v komplexním městském prostředí;
  • zlepšení metod kombinujících údaje z modelování a pozorování;
  • srovnání environmentálních dopadů vybraných adaptačních nástrojů a preferovaných politik Praze a Bergenu;
  • poskytnout orgánům veřejné a městské správy nástroje pro podporu rozhodování v oblastech souvisejících s kvalitou ovzduší a tepelného komfortu.

Výsledky projektu jsou podrobně popsány v části Deliverables.