Zvolte si oblast:

Přenos znalostí a zkušeností mezi pobočnými spolky a mezinárodní networking

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuZdraví
Název projektuPřenos znalostí a zkušeností mezi pobočnými spolky a mezinárodní networking
Číslo projektuZD-MGS3-004
Realizátor projektu

Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s.

Partner projektu z donorského státu

Norges Vel (Norsko)

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 11/2021 – 12/2023

Další informace

Cílová skupina:

Veřejnost
Lidé se zdravotním postižením

Webové stránky: https://www.roska.eu/norske-fondy

Celkové způsobilé výdaje projektu

4 123 630 Kč

Schválený grant

4 123 630 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Unie ROSKA se zaměřuje na podporu pacientů s roztroušenou sklerózou, jejichž postavení ve společnosti a zdravotnickém systému není adekvátně zohledňováno. Pacientskou organizací koordinuje pobočné spolky ROSKA a poskytuje metodickou podporu ve všech regionech ČR. Projekt se zaměří na zvyšování povědomí o nemoci, vyjasňování mýtů a propagaci prevence - včetně sebediagnostiky.

Pro dlouhodobou a udržitelnou činnost Unie - včetně dosahů do regionů – potřebuje organizace udržet a posílit klíčové pracovní pozice, které zodpovídají za její chod, kontakt se spolky a přímou práci s klienty. Chce zároveň udržet vysokou kvalitu a intenzitu vzdělávání předsedů pobočných spolků, a udržet služby pro klienty: informační servis (online sociální poradna) a školení rehabilitačních cvičitelů pro podporu pohybových aktivit klientů.

V projektu bude Unie spolupracovat s norským partnerem. Zaměří se na sdílení dobré praxe při zdravém stravování chronicky nemocných, posilování členské základny a strategický fundraising. Významnou přidanou hodnotou partnerství je rozsáhlá zkušenost se strategickým řízením organizace, finanční soběstačnost a budování komunity.