Zvolte si oblast:

ART30.2.

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 28. 6. 2022

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuKultura
Název projektuART30.2.
Číslo projektuKU-CA1-058
Realizátor projektu

Barvolam, z. s.

Partner projektu z donorského státu

List án landamaera / Art without Borders (ISL)

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 03/2021 – 08/2022

Další informace

Cílová skupina: Umělci se zdravotním postižením, umělci, veřejnost

Webové stránky: https://barvolam.cz/o-nas

Facebook: https://www.facebook.com/barvolam/

YouTube: https://youtu.be/B4vZKTs4iZg

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 479 282 Kč

Schválený grant

4 900 000 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Projekt reaguje na nedostatečné naplňování článku 30.2. Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, který garantuje osobám se zdravotním postižením příležitost rozvíjet a využívat jejich tvůrčí, umělecký a intelektuální potenciál, a to nejen v jejich vlastní prospěch, ale také pro obohacení celé společnosti. V České republice se toto ustanovení zjevně nenaplňuje. Tvorba umělců s handicapem je podporována v nedostatečném rozsahu a jejich díla prakticky nejsou prezentována v běžném galerijním provozu.

Cíle projektu jsou:

  • podpora tvorby umělců s mentálním handicapem nebo poruchou autistického spektra. Za tímto účelem založíme ateliér s kvalifikovaným personálem. Zde budou mít umělci možnost rozvíjet se v tradičních disciplínách, jako jsou malba a kresba, ale také pracovat s multimediálními technikami.
  • prezentace jejich práce on line, v publikacích a v běžných výstavních prostorech a galeriích. Součástí některých výstav bude doprovodný program zaměřený na lidskoprávní a destigmatizační témata týkající se lidí s mentálním handicapem.
  • ­podpora spolupráce umělců s mentálním handicapem a umělců z majority. Součástí projektu budou inkluzivní výtvarné workshopy propojující umělce s mentálním handicapem, umělce z majority a širokou veřejnost. Bude probíhat také spolupráce na multimediálních projektech.
  • tvorba metodického manuálu podpory umělců s handicapem. Za tímto účelem proběhne vzájemná výměna know-how a zkušeností s naším islandským partnerem Art without Borders a dalšími islandskými organizacemi spolupracujícími s umělci s mentálním handicapem.

Projekt vytvoří podmínky pro tvorbu umělců s handicapem. Prezentace jejich práce v pravidelných galeriích přispívá k jejich začlenění a destigmatizaci. Díky projektu se zlepší také mezinárodní spolupráci v této oblasti.