Zvolte si oblast:

Praktický nácvik a trénink postupů pro zvládnutí krizových situací v péči o děti a dospívající s duševní poruchou v Psychiatrické nemocnici Bohnice

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 12. 4. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuZdraví
Název projektuPraktický nácvik a trénink postupů pro zvládnutí krizových situací v péči o děti a dospívající s duševní poruchou v Psychiatrické nemocnici Bohnice
Číslo projektuZD-ZDOVA1-009
Realizátor projektu

Psychiatrická nemocnice Bohnice

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 03/2021 – 03/2023

Další informace

Cílová skupina: Děti a mládež (0-17), lidé s duševními problémy

Webové stránky:

https://bohnice.cz/o-nemocnici/dotacni-programy/simulacni-medicina-v-pedopsychiatrii/
https://www.facebook.com/akcebohnice

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 963 900 Kč

Schválený grant

5 963 900 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je sofistikovaným simulovaným nácvikem celých zdravotnických týmů přispět k větší jistotě v řešení akutních situací a odborně správným šetrným přístupem snížit výskyt nežádoucích událostí, při kterých byly nějakým způsobem ohrožené děti či adolescenti a/nebo personál, který se o ně stará.

Simulační tréninky proběhnou podle scénářů ze skutečného provozu dětského oddělení, prostřednictvím mladých herců adolescentního vzhledu, v realisticky připraveném prostředí, tedy jak jsou zdravotníci nuceni situaci řešit na oddělení.

Poté bude materiálně vybaveno Simulační centrum, kde budou kurzy probíhat. Následně bude realizován pilotní kurz se 2 kompletními týmy dětského oddělení. Výstupy z něj budou využity v plnohodnotné realizaci dalších 10 simulačních kurzů, každý v délce 12 hodin (2 hod. příprava scén, 8 hod. samotný kurz a 2 hod. vyhodnocení reakcí a doporučení pro další praxi).

Z projektu bude profitovat cílová skupina dětí a adolescentů s duševní poruchou v počtu cca 310 osob za každý rok, a dále celkem 55 zdravotníku o ně pečujících.