Zvolte si oblast:

Systém pro podporu rozhodování v transplantační imunologii

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuVýzkum
Název projektuSystém pro podporu rozhodování v transplantační imunologii
Internetové stránky projektu

https://www.steiner.cz

OUS-research.no

 

Číslo projektuTO01000057
Realizátor projektu

Steiner

Partner projektu z donorského státu

Oslo University Hospital HF

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 1 / 2021 - 12 / 2022

Celkové způsobilé výdaje projektu

42 610 273 Kč

Schválený grant

31 921 068 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Transplantační imunologie (TI) je lékařská věda zabývající se transplantačními procesy krvetvorných buněk, tkání a pevných orgánů. Zahrnuje širokou škálu aktivit. Jejich efektivita se odvíjí od schopnosti přijímat okamžitá a správná rozhodnutí na základě komplexních dat.

Cílem je vyvinout systém pro podporu rozhodování v transplantační imunologii (Trimmus), který bude zahrnovat kompletní pracovní postupy, a umožní provést v OUS upgrade ze stávajícího LIMS (laboratorní systém), papírových řešení a ručních postupů dodáním unikátního softwarového nástroje, který zlepší bezpečnost pacientů, zajistí nejlepší možnou péči, splní požadavky na akreditaci, zlepší tok informací, zvýší bezpečnost informací, urychlí pracovní postupy a zkvalitní rozhodování.