Zvolte si oblast:

Zlepšení využitelnosti údajů v rámci policejního informačního systému

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 21. 7. 2022 14:00
 • Aktualizace stručného shrnutí projektu

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuVnitřní věci
Název projektuZlepšení využitelnosti údajů v rámci policejního informačního systému
Číslo projektuNF-MV-PDP-003-2020
Realizátor projektu

Policejní prezidium ČR

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 1.10.2020 - 31.12.2023

Další informace

Webové stránky: https://www.policie.cz/clanek/pdp-3-zlepseni-vyuzitelnosti-udaju-v-ramci-policejniho-informacniho-systemu.aspx

Cílová skupina: Příslušníci Policie ČR

Celkové způsobilé výdaje projektu

8 944 610 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Projekt má za cíl zefektivnit mezinárodní a vnitrostátní policejní spolupráci zlepšením využívání informačních systémů v rámci Policie ČR, které jsou nástroji pro sdílení dat na národní i mezinárodní úrovni, zejména pak Schengenský informační systém (SIS II).

Projekt bude mimo jiné zahrnovat tyto hlavní aktivity:

Mezinárodní spolupráce v rámci SIS II:

 • Školení na SIS II pro příslušníky Policie ČR
 • Workshopy pro odborníky a specialisty
 • Školení pro IT specialisty
 • Vypracování analýzy, aktualizace a údržba IS EVIN
 • Nákup a dodávky neinvestiční IT technologie

Vytvoření evidenčního softwaru pro anonymní linku pomoci v krizi:

 • Vývoj registračního softwaru pro Anonymní krizovou linku
 • Vývoj mobilní aplikace
 • Příprava odborného obsahu pro aplikaci pro rozvoj duševního zdraví
 • Identifikátor poskytovatelů psychologických služeb ČR (odznaky)
 • Poskytování školení (Školení hodnotitelů Assessment Center, Školení pedagogických dovedností, Školení krizové intervence, Školení pracovníků krizové linky)
 • Vídeňský testovací systém (2 komplety)