Zvolte si oblast:

ELEMENTY – divadlo, výstava a workshopy - reflexe stavu duše prostřednictvím umění

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 6. 6. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj
Název programuKultura
Název projektuELEMENTY – divadlo, výstava a workshopy - reflexe stavu duše prostřednictvím umění
Číslo projektuKU-CA1-004
Realizátor projektu

Art Movement, z.s.

Partner projektu z donorského státu

Culture Break Borders (NOR)

Status

Předpokládaná doba realizace: 03/2021 – 11/2022

Další informace

Cílová skupina: Umělci, pracovníci v kultuře, osoby s postižením, studenti

Webové stránkyhttps://www.artmovement.cz/projekty/elementy/

Sociální sítě: https://www.facebook.com/ArtMovement.cz/

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 327 000 Kč

Schválený grant

4 794 300 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Projekt má interdisciplinární charakter a skládá se z nového divadelního představení, výstavy a série navazujících workshopů a přednášek. Projekt se uskuteční v České republice a Norsku a představuje bilaterální program mezi Art Movementem (AM) a Culture Break Borders, NGO (CBB). Dramaturgickým východiskem pro divadelní představení a výstavu jsou Elementy (prvky, živly) - voda, vzduch, země, oheň, kov, éter, které metaforicky znázorňují dlišný stav duše. Projekt má 6 hlavních aktivit.

  1. Vytvoření nového divadelního představení a nové výstavy
  2. Budování a rozvoj doprovodného programu - workshopy, přednášky, semináře
  3. Budování kapacit umělců a kulturních organizací
  4. Prezentace nového představení a výstavy v obou zemích (CZ, NO)
  5. Publicita projektu
  6. Řízení projektu

Projekt se zaměřuje na následující:

Činnosti zaměřené na tvorbu nových uměleckých děl (výstava a divadelní představení, včetně tvůrčích workshopů, seminářů a přednášek).

Aktivity zaměřené na rozvoj a zapojení publika, s využitím tvorby komunikační strategie vůči mladému publiku (zde klademe důraz na význam práce s CBB a mladými lidmi), dále projekt pracuje se zdravotně postiženými (malba a divadelní práce) Projekt chce upozornit na skutečnost, že všichni lidé mají právo na důstojný život ve společnosti. Projekt prostřednictvím současného umění posiluje rozvoj uměleckých dovedností u marginalizovaných skupin a prostřednictvím jejich socializace zároveň snižuje riziko sociálního vyloučení.