Zvolte si oblast:

Můj bratr mesiáš

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuKultura
Název projektuMůj bratr mesiáš
Internetové stránky projektu

https://www.divadlokamen.cz

Číslo projektuKU-CA2-018
Realizátor projektu

Divadlo Kámen

Partner projektu z donorského státu

Haugen Productions (Norsko)

Partner projektu z ČR

Business Leaders Forum
Divadlo Škola, z.s.

 

Status

Předpokládaná doba realizace: 08/2022–04/2024

Další informace

Cílová skupina: veřejnost, mladí dospělí, rusky hovořící menšiny

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 266 608 Kč

Schválený grant

1 139 947 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je zpřístupnit současné umění prostřednictvím série divadelních představení a souvisejících akcí – tzn. diskusí, workshopů a seminářů zaměřených na uměleckou kritiku.

Projekt navazuje na předchozí projekt „Dešťová hůl“ podpořený v rámci Fondů EHP. Jádrem projektu je vytvoření a uvedení nové multidisciplinární divadelní inscenace, která bude otevírat otázky související s pojmy „plný život“ a „mesiáš“ na pozadí současných společenských a klimatických změn. Bude rovněž zkoumat různé pohledy na uvedené pojmy v Česku a Norsku.

Projekt zvýší povědomí o otázkách typu: Co je plný život? Jak žít plně na pozadí společenských a klimatických změn? Kdo je nebo může být soudobý mesiáš? Projekt bude navíc formou multidisciplinárního divadla reflektovat dílo nejsoučasnější české literatury. Poskytne nové úhly pohledu na román Martina Vopěnky „Můj bratr mesiáš“.

Projekt také umožní výměnu zkušeností českých a norských partnerů v oblasti umělecké kritiky, včetně semináře se 3 divadelními kritiky a publicisty zaměřený na kritickou diskusi a komunikaci s diváky.