Zvolte si oblast:

METAMORPH - pokročilé hybridní nanovlákenné membrány pro záchyt a zpracování CO2

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuVýzkum
Název projektuMETAMORPH - pokročilé hybridní nanovlákenné membrány pro záchyt a zpracování CO2
Internetové stránky projektu

https://www.metamorph.cz/

Číslo projektuTO01000329
Realizátor projektu

InoCure s.r.o.

Partner projektu z donorského státu

SINTEF AS

Partner projektu z ČR

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Status

Předpokládaná doba realizace: 1/2021 – 4/2024

Celkové způsobilé výdaje projektu

63 571 617 Kč

Schválený grant

57 927 279 Kč

Stručný popis projektu:

Emise CO2 jsou globálním problémem 21 století. V současné době neexistuje efektivní technologie pro záchyt CO2 a jeho průmyslové využití. Cílem projektu je tvorba systémů pro záchyt CO2 pomocí kombinace nanočástic a nanovláken.

CO2 sorpční materiály na báze karbonizovaného polyanilínu (PANi) budou kombinovaný s fotokatalytickými nanočásticemi umožňující nejen sorpci CO2 z průmyslových par, ale také jeho proměnu na etanol/metanol s využitím pro tvorbu ekologických paliv nebo bioprodukci. Pro zvýšení účinnosti a užitných vlastností budou nanočástice kombinovaný s nanovlákny v procesu vysokokapacitního zvlákňování. Projekt propojuje experty na CO2 sorpční nanočástice (VŠCHT, UJEP) s experty na fotokatalýzu (SINTEF) a technologickou společností na výrobu nanovláken (InoCure).