Zvolte si oblast:

Management genových zdrojů lesních dřevin při klimatické změně

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuVýzkum
Název projektuManagement genových zdrojů lesních dřevin při klimatické změně
Internetové stránky projektu

https://forgenres.czu.cz/cs

Číslo projektuTO01000243
Realizátor projektu

Česká zemědělská univerzita v Praze

Partner projektu z donorského státu

Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)
Stiftelsen Det norske Skogfrøverk

 

Partner projektu z ČR

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Status

Předpokládaná doba realizace: 1/2021 – 4/2024

Celkové způsobilé výdaje projektu

23 681 626 Kč

Schválený grant

21 336 950 Kč

Stručné shrnutí projektu:

V kontextu in-situ managementu genových zdrojů lesních dřevin je projekt zaměřen na dosažení následujících klíčových cílů.

Každý z těchto cílů bude naplněn metodickým postupem a softwarovým řešením s validací v provozních šlechtitelských programech v Norsku a v České republice.

  1. vývoj a validance inovačního protokolu genetické evaluace;
  2. ekonomická evaluace využívající inovovaná selekční kritéria;
  3. využití prostorových schémat semenných sadů zohledňující specifické omezující podmínky v pokročilých generacích;
  4. vývoj algoritmu pro genetickou probírku podporující náhodné křížení a redukující příbuzenské křížení v semenných sadech;
  5. stochastické simulace: srovnání efektivity alternativních šlechtitelských strategií.