Zvolte si oblast:

Osud a budoucnost uhlíku v lesích

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuVýzkum
Název projektuOsud a budoucnost uhlíku v lesích
Internetové stránky projektu

http://www.geology.cz/extranet-eng/science/interaction/carbon-in-forests

https://www.facebook.com/CatchCaN.Project

https://twitter.com/Thefateandfutu1

Číslo projektuTO01000220
Realizátor projektu

Česká geologická služba

Partner projektu z donorského státu

IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd
Norwegian Institute for Water Research

 

Partner projektu z ČR

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Status

Předpokládaná doba realizace: 10/2020 – 4/2024

Celkové způsobilé výdaje projektu

44 038 491 Kč

Schválený grant

37 143 849 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je:

  1. vyvinout modelovací software pro predikci množství uhlíku a živin v lesních ekosystémech;
  2. aplikovat model na dlouhodobě monitorovaná lesní povodí v České republice, Norsku a Švédsku;
  3. pomocí modelu a jeho výsledků v povodích predikovat vývoj množství uhlíku v dalších lesních povodích pro půdy a vody;
  4. vytvořit mapy citlivosti lesních půd v České republice podle dvou scénářů očekávané změny klimatu (realistická a vysoká) a změn druhového složení lesů k roku 2050.