Zvolte si oblast:

Zavedení léčby deficience limbálních kmenových buněk pomocí přípravků moderní terapie v České republice

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuVýzkum
Název projektuZavedení léčby deficience limbálních kmenových buněk pomocí přípravků moderní terapie v České republice
Číslo projektuTO01000099
Realizátor projektu

Univerzita Karlova

Partner projektu z donorského státu

University of Oslo
NILU-Norwegian Institute for Air Research

 

Partner projektu z ČR

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Status

Předpokládaná doba realizace: 1 / 2021 - 4 / 2024

Celkové způsobilé výdaje projektu

27 099 660 Kč

Schválený grant

24 913 187 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je zavést do klinické praxe ČR léčbu deficience limbálních kmenových buněk (DLKB), onemocnění s výraznou ztrátou zraku a oslepnutím.

Vyvineme přípravky moderní terapie obsahující kmenové buňky. V preklinické praxi tkáňové banky zdokonalíme námi připravenou metodu pro kultivaci limbálních epitelových buněk bez užití pro člověka cizorodých materiálů. Po schválení Státním ústavem pro kontrolu léčiv proběhne Klinická studie 1 pro léčbu ≥12 pacientů s jednostrannou DLKB.

S partnery inovujeme postup kultivace autologních epitelových buněk a po schválení ji použijeme v klinické studii 2 k léčbě ≥12 pacientů s oboustrannou DLKB. Ověříme bezpečnost buněk k transplantaci z hlediska stability DNA a zavedeme způsob jejich dlouhodobého uchování (vitrifikace).