Zvolte si oblast:

Péče o duševní zdraví předčasně narozených dětí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 4. 2022
  • Aktualizace textu
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuZdraví
Název projektuPéče o duševní zdraví předčasně narozených dětí
Číslo projektuZD-ZDOVA1-016
Realizátor projektu

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 03/2021 – 01/2024

Další informace

Cílová skupina: Veřejnost, děti a mládež (0-17), lidé s duševními problémy

Webové stránky:

https://www.vfn.cz/odbornici/veda-a-vyzkum/evropske-granty-vfn/pece-o-dusevni-zdravi-predcasne-narozenych-deti/
https://www.facebook.com/VFNPraha

Celkové způsobilé výdaje projektu

7 058 240 Kč

Schválený grant

7 058 240 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je zkoumat výskyt a dynamiku nejenom somatických a neuromotorických, ale především psychických vývojových odchylek u rizikové populace nedonošených dětí s velmi až extrémně nízkou porodní hmotností (pod 1500 gramů, resp. pod 1000 gramů).

Projekt navazuje na předchozí práci mapující tuto problematiku u dětí pětiletých a osmiletých vyšetřovaných v centru cca před 5 lety.

V rámci projektu je plánovanou cílovou skupinou nejméně 100 předčasně narozených dětí ve věku 8-15 let, které byly dlouhodobě multidisciplinárně sledovány v Centru komplexní péče pro děti s perinatální zátěží od kojeneckého do předškolního věku. Tento projekt se zaměřuje kromě jejich komplexního pediatrického a fyzioterapeutického vyšetření motoriky, především na stránku jejich psychiky. Děti budou vyšetřeny psychologem i psychiatrem. Kromě vlastního vyšetření budou nejenom rodiče, ale i děti vyplňovat v rámci screeningu psychických onemocnění i specifické sebeposuzovací testy. Na základě komplexního vyšetření bude každému dítěti při podezření na psychopatologii stanoven individuální diagnostický a terapeutický postup. Bude doporučeno ještě podrobnější vyšetření ve spolupráci s psychiatrem a následně indikovaná medikace, nebo budou pouze zařazeny do vhodné individuální či skupinové psychoterapie.

Výsledky budou prezentovány formou přednášek odborné veřejnosti, nejen praktickým lékařům pro děti a dorost, ale i ostatním členům zdravotnických profesí, které se na péči o tyto děti podílejí (psychologové, fyzioterapeuti, psychiatři). Budou vytvořeny doporučené postupy péče o duševní zdraví předčasně narozených dětí s ohledem na zjištěné výsledky, které přinesou praktická doporučení odborníkům v první linii na péči o tuto rizikovou populaci v době, kdy již není zajišťována specializovanými centry a poradnami.