Zvolte si oblast:

Ze života starých stromů - vzdělávací a osvětové aktivity na podporu přítomnosti senescentních stromů v krajině

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha, Středočeský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuZe života starých stromů - vzdělávací a osvětové aktivity na podporu přítomnosti senescentních stromů v krajině
Číslo projektu3201400035
Realizátor projektu

ZO ČSOP Vlašim

Partner projektu z ČR

Naše příroda z.s.

Status

V realizaci od 08/2021

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 299 240,00 Kč

Schválený grant

1 104 354,00 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je zvýšit povědomí o důležitosti senescentních stromů a prostřednictvím veřejné osvěty podpořit jejich přítomnost v krajině.