Zvolte si oblast:

Validace specifických biomarkerů mitofagie v kontinuu Alzheimerovy nemoci

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuVýzkum
Název projektuValidace specifických biomarkerů mitofagie v kontinuu Alzheimerovy nemoci
Internetové stránky projektu

http://mitophagyad.eu/

Číslo projektuTO01000215
Realizátor projektu

Univerzita Karlova

Partner projektu z donorského státu

University of Oslo

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 1/ 2021 - 4/ 2024

Celkové způsobilé výdaje projektu

35 848 352 Kč

Schválený grant

32 151 437 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je ověřit a validovat nové biomarkery Alzheimerovy nemoci (AN) v séru a mozkomíšním moku u pacientů z České studie stárnutí mozku (CBAS).

Česko-norská spolupráce zahrne výzkumníky z CBAS projektu – český tým s unikátní klinickou kohortou a excelentní norský vědecký tým specializovaný na výzkum mitofagie.

Cílem projektu bude:

1.) definovat změny markerů mitofagie v krevním séru a mozkomíšním moku u pacientů v různém stádiu AN a jiných demencí a u kognitivně zdravých kontrol;

2.) definovat vztah mezi markery mitofagie a standardními biomarkery AN (beta amyloid, tau, p-tau), kognitivní výkonností a demografickými údaji;

3.) ověřit nálezy z CBAS klinické kohorty na kmenových buňkách a animálních modelech;

4.) validovat markery mitofagie jako specifické biomarkery patologie AN.