Zvolte si oblast:

Usedlost Krenovka na pražském Žižkově - nové centrum pro současné umění a komunitu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 16. 5. 2023 12:00
  • Doplnění odkazů (web, sociální sítě) a fotografií

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuKultura
Název projektuUsedlost Krenovka na pražském Žižkově - nové centrum pro současné umění a komunitu
Internetové stránky projektu

www.krenovka.cz

Sociální sítě:

Číslo projektuKU-CH2-027
Realizátor projektu

SUDOP Real

Partner projektu z donorského státu

Dansens Hus (Norsko)

Partner projektu z ČR

Tanec Praha

Status

Předpokládaná doba realizace: 05/2022–04/2024

Další informace

Cílová skupina:organizace občanské společnosti, veřejnost, umělci

Celkové způsobilé výdaje projektu

7 361 111 Kč

Schválený grant

6 624 999 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt Usedlost Krenovka na pražském Žižkově – nové centrum pro umění a komunitu umožní inovativní využití objektu, který je součástí Souboru staveb Pražské spojovací dráhy, Státní dráhy a Turnovsko-kralupsko-pražské dráhy. Objekt prochází celkovou stavební rekonstrukcí, na kterou projekt naváže, vytvoří v urbanisticky problematické lokalitě centrum pro tvorbu a prezentaci umělců a komunitní aktivity a oživí okolí.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím několika synergických aktivit. Dojde ke stavebnímu dokončení a vybavení vstupní haly, recepce s informačním systémem a co-workingového prostoru ArtHub, který bude využíván ke vzdělávání, networkingu i pro odpočinek. V souladu se současnými evropskými standardy dojde k vybavení prostor Studia Krenovka - tanečního sálu se zázemím, který bude sloužit k uměleckým i komunitním aktivitám partnera projektu, Tance Praha z.ú.

Bude poskytnuto kvalitní a inspirativní zázemí organizacím aktivním v oblasti kultury, ekologie a komunitního života, které se budou podílet na programu centra. Dojde ke zpřístupnění centra veřejnosti, v době realizace projektu se zde bude konat asi 220 akcí. Již od počátku projektu bude pořádán site-specific program spojený s revitalizací a oživením místa. Dojde k vytvoření a ověření strategie inovativního využití kulturní památky a sdílení zkušeností.

Důležitým aspektem projektu je spolupráce s norským partnerem Dansens Hus Oslo, který poskytne inspiraci a poradenství především pro vybavení tanečního sálu a program centra.